Uniwersytet Białostocki (Wydział Filologiczny)

Kolegium Językoznawstwa, Katedra Leksykologii i Pragmalingwistyki

Kierownik Zakładu Języka Francuskiego: dr hab. Joanna Cholewa

j.cholewa@uwb.edu.pl

téléphone: 85 745 75 26

ul. Liniarskiego 3

15-420 Białystok

Łącznik Plejady: dr hab. Joanna Cholewa

 

Uniwersytet Gdański (Wydział Filologiczny)

Instytut Filologii Romańskiej

Directeur: dr hab. Marek Mosakowski, prof. UG

Vice-directeur: dr Joanna Drzazgowska

http://fil.ug.edu.pl/wydzial/instytuty_i_katedry/instytut_filologii_romanskiej

filkdb@ug.edu.pl

téléphone: 58 523 30 39

ul. Wita Stwosza 51

80-308 Gdańsk

Łącznik Plejady: dr hab. Ewa Wierzbowska, prof. UG

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Filologiczny)

Instytut Filologii Romańskiej

Directeur: prof. dr hab. Wacław Rapak

Vice-directeur responsable des programmes: dr hab. Anna Klimkiewicz

http://www.ifr.filg.uj.edu.pl/instytut

filologia.romanska@filg.uj.edu.pl

téléphone: 12 663 44 20

Collegium Paderevianum

al. Mickiewicza 9a

31-120 Kraków

Łącznik Plejady: dr Joanna Górnikiewicz

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Nauk Humanistycznych)

Instytut Językoznawstwa

Katedra Językoznawstwa Romańskiego

Kierownik Katedry: dr hab. Janusz Bień, prof. KUL

https://www.kul.pl/katedra-jezykoznawstwa-romanskiego,18244.html

téléphone: 81 445 4345

 

Instytut Literaturoznawstwa

Katedra Kultur i Literatur Romańskich

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Paweł Matyaszewski

https://www.kul.pl/katedra-kultur-i-literatur-romanskich,11980.html

al. Racławickie 14

20-950 Lublin

téléphone: 81 445 43 57

Łącznik Plejady: dr hab. Edyta Kociubińska, prof. KUL

 

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Humanistyczny)

Instytut Językoznawstwa

Katedra Języków Romańskich

Kierownik: dr hab. Sylwia Skuza, prof. UMK

https://www.human.umk.pl/katedra-jezykow-romanskich/

téléphone: 56 611 37 02

 

Instytut Literaturoznawstwa

Katedra Literaturoznawcza Filologii Romańskiej

Kierownik: dr hab. Anna Gęsicka, prof. UMK

https://www.human.umk.pl/katedra-literaturoznawcza-filologii-romanskiej/

téléphone: 56 611 36 95

Collegium Humanisticum

ul. Bojarskiego 1

87-100 Toruń

 

Łącznik Plejady: dr Natalia Nielipowicz

Uniwersytet Łódzki (Wydział Filologiczny)

Instytut Romanistyki

Directeur: dr hab. Anita Staroń,prof. UŁ

Vice-directeur: dr Magdalena Koźluk

http://www.romanistyka.uni.lodz.pl

romanistyka@uni.lodz.pl

téléphone: 42 665 51 50

ul. Pomorska 171/173

90-236 Łódź

Łącznik Plejady: dr hab. Anita Staroń,prof. UŁ

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, (Wydział Neofilologii)

Instytut Filologii Romańskiej

Directeur: dr hab. Mirosław Loba, prof. UAM

Vice-directeur: dr hab. Barbara Łuczak

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Neofilologii ds. studnckich w Instytucie Filologii Romańskiej: dr hab. Tomasz Klimkowski

http://ifrom.amu.edu.pl

sekrrom@amu.edu.pl

téléphone: 61 829 3561

al. Niepodległości 4

61-874 Poznań

Łącznik Plejady: dr hab. Agnieszka Kaliska, prof. UAM

 

Uniwersytet Opolski (Wydział Filologiczny)

Instytut Nauk o Literaturze

Katedra Literatury Francuskiej i Frankofońskiej

Kierownik: dr hab. Anna Ledwina, prof. UO

http://instytutnaukoliteraturze.wfil.uni.opole.pl/katedra-literatur-romanskich/

téléphone: 77 541 59 24

 

Instytut Językoznawstwa

Katedra Języka Francuskiego

Kierownik: dr Magdalena Dańko

http://instytutjezykoznawstwa.wfil.uni.opole.pl/katedra-jezyka-francuskiego/

téléphone: 77 541 60 03

Collegium Maius

pl. Kopernika 11

45-040 Opole

Łącznik Plejady: dr hab. Anna Ledwina, prof. UO

 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Wydział Nauk Humanistycznych)

Instytut Neofilologii

Filologia Romańska

Directeur: prof. dr hab. Aurelia Kotkiewicz

Zastępca Directeura: dr Małgorzata Niziołek

https://ifr.up.krakow.pl/

filologia.romanska@up.krakow.pl

téléphone: 12 662 62 01

ul. Podchorążych 2

30-084 Kraków

Łącznik Plejady: dr Małgorzata Niziołek

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Humanistyczny)

Instytut Neofilologii

Katedra Romanistyki

Kierownik: dr hab. Renata Bizek-Tatara, prof. UMCS

https://www.umcs.pl/pl/katedra-romanistyki,17385.htm

téléphone: 81 537 26 64

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a

20-031 Lublin

Łącznik Plejady: dr hab. Renata Jakubczuk, prof. UMCS

 

Uniwersytet Szczeciński (Wydział Humanistyczny)

Instytut Literatury i Nowych Mediów

Directeur: dr hab. Piotr Krupiński, prof. US

http://lit.usz.edu.pl/

téléphone: (91) 444-28-94

 

Instytut Językoznawstwa

Directeur: dr hab. Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska, prof. US

Strona WWW: http://jez.usz.edu.pl/

téléphone: (91) 444-27-14

Al. Piastów 40B, budynek 5

71-065 Szczecin

Koordynatorki kierunku filologia romańska: dr hab. Swietłana Niewzorowa, prof. US, dr Nelli Sołonko

Łącznik Plejady: Dr Wioletta Piegzik

Uniwersytet Śląski (Wydział Humanistyczny)

Instytut Literaturoznawstwa

https://us.edu.pl/instytut/il/o-instytucie/instytut-dawniej-i-dzis/

Zespół badawczy: Badania literatur obcych

Lider: dr hab. Joanna Warmuzińska-Rogóż, prof. UŚ

Directeur kierunku Filologia romańska: dr hab. Andrzej Rabsztyn, prof. UŚ

téléphone: 32 364 0899

ul. Grota-Roweckiego 5

41-205 Sosnowiec

Łącznik Plejady: prof. UŚ Katarzyna Kwapisz-Osadnik

 

Uniwersytet Warszawski (Wydział Neofilologii)

Instytut Romanistyki

Directeur: dr hab. Maciej Smuk

Vice-directeur adjoint délégué à la recherche: dr Małgorzata Sokołowicz

Kierownik studiów: dr Małgorzata Molska

http://irom.wn.uw.edu.pl/?page_id=42&lang=pl

téléphone: 22 55 204 32 (36)

ul. Dobra 55

00-312 Warszawa

Łącznik Plejady: dr Sébastien Ducourtioux

 

Uniwersytet Wrocławski (Wydział Filologiczny)

Instytut Filologii Romańskiej

Directeur: prof. dr hab. Beata Baczyńska

Vice-directeur ds. programowych i organizacyjnych: dr hab. Natalia Paprocka

Vice-directeur ds. dydaktycznych: dr Justyna Wesoła

Vice-directeur adjoint délégué à la recherche i rozwoju: dr Tomasz Wysłobocki

Pełnomocnik Directeura ds. ewaluacji i dyscyplin: dr hab. Witold Ucherek

http://www.ifr.uni.wroc.pl

ifr@uwr.edu.pl

téléphone: 71 375 24 33

Pl. Nankiera 4

50-140 Wrocław

Łącznik Plejady: dr Monika Grabowska