Uniwersytet Karola w Pradze oraz Stowarzyszenie Gallica zapraszają do uczestnictwa w Forum Mondial HERACLES - Forum mondial des centres universitaires de langues (17-20 maja 2017).

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym komunikatem konferencyjnym.