XXI Szkoła Doktorska zostanie zorganizowana w Szeged (Węgry) w dniach 2-4 października 2017.
Jej wiodący temat to "Vitesse - attention - perception".
Już teraz serdecznie zapraszamy do zgłaszania udziału zainteresowanych Doktorantów oraz  Opiekunów Naukowych poprzez ATRP "Plejada".

Appel-VAP-V4-2017_Ecole_Doctorale_2017.pdf