Instytut Filologii Romańskiej UJ organizuje z tej okazji konferencję

APOLLINAIRE – « L’ESPRIT NOUVEAU » – LES AVANT-GARDES

szczegóły w zakładce "Konferencje i seminaria".