W dniu 19 maja 2018 w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie członków ATRP "Plejada", które w głosowaniu tajnym wybrało nowy Zarząd Główny na kadencję 2018-2020. W skład Zarządu weszli:

prof. dr hab. Jolanta Sujecka-Zając, UW - przewodnicząca;
dr hab. Anita Staroń, UŁ - wiceprzewodnicząca;
dr hab., prof. UAM, Marzena Blachowska-Szmigiel - sekretarz;
dr Dariusz Krawczyk, UW - skarbnik;
prof. dr hab. Teresa Tomaszkiewicz, UAM - członek

dr hab., prof. UŚ Katarzyna Kwapisz-Osadnik - członek,

prof. dr hab. Grażyna Vetulani, UAM - ustępująca przewodnicząca.
Więcej informacji na temat przebiegu Walnego Zgromadzenia znajdą Państwo niebawem w kolejnym Newsletterze.