ATRP "Plejada" wystosowało apel do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako głos polskiego środowiska romanistycznego w sprawie planowanych zmian dotyczących ewaluacji działalności naukowej.