Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji w Lyonie, 11-12 marca 2019 wokół poniższej tematyki:

Termes et relations dans les corpus bilingues des domaines de l’artisanat

więcej informacji w załączniku.