Philologies romanes

Uniwersytet w Białymstoku (Wydział Filologiczny)

Zakład Językoznawstwa Francuskiego, Kolegium Językoznawstwa

Responsable: Joanna Cholewa

kj.filologia@uwb.edu.pl, tél. 85 745 74 50

Zakład Teorii i Antropologii Literatury, Kolegium Literaturoznawstwa

Responsable: Elżbieta Konończuk,

kl.filologia@uwb.edu.pl>, tél. 85 745 74 54

ul. Liniarskiego 3

15-420 Białystok

Responsable pour le contact avec l’association „Plejada”: dr hab. Joanna Cholewa

Uniwersytet Gdański (Wydział Filologiczny)

Instytut Filologii Romańskiej

Directeur : Marek Mosakowski, prof. UG

Vice-directrice : Joanna Drzazgowska

http ://fil.ug.edu.pl/wydzial/instytuty_i_katedry/instytut_filologii_romanskiej

filkdb@ug.edu.pl

tél. 58 523 30 39

ul. Wita Stwosza 51

80-308 Gdańsk

Responsable pour le contact avec l’association „Plejada” : Ewa Wierzbowska

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Filologiczny)

Instytut Filologii Romańskiej

Directeur : Wacław Rapak

Vice-directrice : Anna Klimkiewicz

http ://www.ifr.filg.uj.edu.pl/instytut

filologia.romanska@filg.uj.edu.pl

tél. 12 663 44 20

Collegium Paderevianum

al. Mickiewicza 9a

31-120 Kraków

Responsable pour le contact avec l’association „Plejada” : Joanna Górnikiewicz

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Nauk Humanistycznych)

Instytut Językoznawstwa

Katedra Akwizycji i Dydaktyki Języków

Responsable de la Chaire : Urszula Paprocka-Piotrowska

https://www.kul.pl/katedra-akwizycji-i-dydaktyki-jezykow,13223.html

Katedra Językoznawstwa Romańskiego

Responsable de la Chaire : Janusz Bień

https://www.kul.pl/katedra-jezykoznawstwa-romanskiego,18244.html

Instytut Literaturoznawstwa

Katedra Kultur i Literatur Romańskich

Responsable de la Chaire : Paweł Matyaszewski

https://www.kul.pl/katedra-kultur-i-literatur-romanskich,11980.html

Kolegium Romanistyki

Coordinatrice de la philologie romane: dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

tel. 81 445 43 45 romanistyka@kul.pl

Responsable pour le contact avec l’association „Plejada”: Edyta Kociubińska

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Humanistyczny)

Instytut Językoznawstwa

Katedra Języków Romańskich

Responsable de la Chaire : Sylwia Skuza

https ://www.human.umk.pl/katedra-jezykow-romanskich/

tél. 56 611 37 02

Instytut Literaturoznawstwa

Katedra Literaturoznawcza Filologii Romańskiej

Responsable de la Chaire : Anna Gęsicka

https ://www.human.umk.pl/katedra-literaturoznawcza-filologii-romanskiej/

Tel. 56 611 36 95

Collegium Humanisticum

ul. Bojarskiego 1

87-100 Toruń

Responsable pour le contact avec l’association „Plejada” : Natalia Nielipowicz

Uniwersytet Łódzki (Wydział Filologiczny)

Instytut Romanistyki

Directrice : dr hab. Anita Staroń, prof. UŁ

Vice-directrice : dr Magdalena Koźluk

http ://www.romanistyka.uni.lodz.pl

romanistyka@uni.lodz.pl

tél. 42 665 51 50

ul. Pomorska 171/173

90-236 Łódź

Responsable pour le contact avec l’association „Plejada” : Anita Staroń

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Neofilologii)

Instytut Filologii Romańskiej

Directeur : Mirosław Loba

Vice-directrice : Barbara Łuczak

http ://neo.amu.edu.pl/ifrom/

sekrrom@amu.edu.pl

tél. 61 829 3561

al. Niepodległości 4

61-874 Poznań

Responsable pour le contact avec l’association „Plejada” : Agnieszka Kaliska

Uniwersytet Opolski (Wydział Filologiczny)

Instytut Nauk o Literaturze

Katedra Literatury Francuskiej i Frankofońskiej

Responsable de la Chaire : Anna Ledwina

http ://instytutnaukoliteraturze.wfil.uni.opole.pl/katedra-literatur-romanskich/

tél. 77 541 59 24

Instytut Językoznawstwa

Katedra Języka Francuskiego

Responsable de la Chaire : Magdalena Dańko

http ://instytutjezykoznawstwa.wfil.uni.opole.pl/katedra-jezyka-francuskiego/

tel. 77 541 60 03

Collegium Maius

pl. Kopernika 11

45-040 Opole

Responsable pour le contact avec l’association „Plejada” : Anna Ledwina

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Wydział Nauk Humanistycznych)

Instytut Neofilologii

Filologia Romańska

Directrice : Aurelia Kotkiewicz

Vice-directrice : Małgorzata Niziołek

https ://ifr.up.krakow.pl/

filologia.romanska@up.krakow.pl 

tél. 12 662 62 01

ul. Podchorążych 2

30-084 Kraków

Responsable pour le contact avec l’association „Plejada” : Małgorzata Niziołek

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Humanistyczny)

Instytut Neofilologii

Katedra Romanistyki

Responsable de la Chaire : Renata Bizek-Tatara

https ://www.umcs.pl/pl/katedra-romanistyki,17385.htm

tél. 81 537 26 64

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a

20-031 Lublin

Responsable pour le contact avec l’association „Plejada” : Renata Jakubczuk

Uniwersytet Szczeciński (Wydział Humanistyczny)

Instytut Literatury i Nowych Mediów

Directeur : Piotr Krupiński

http ://lit.usz.edu.pl/ 

Tél. (91) 444-28-94 

Instytut Językoznawstwa

Directrice : Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska

http ://jez.usz.edu.pl/ 

Tél. (91) 444-27-14 

Al. Piastów 40B, budynek 5

71-065 Szczecin 

Coordinatrices de la philologie romane : Swietłana Niewzorowa, Nelli Sołonko

Responsable pour le contact avec l’association „Plejada” : Wioletta Piegzik

Uniwersytet Śląski (Wydział Humanistyczny)

Instytut Literaturoznawstwa

https ://us.edu.pl/instytut/il/o-instytucie/instytut-dawniej-i-dzis/

Zespół badawczy : Badania literatur obcych

Responsable : Joanna Warmuzińska-Rogóż

Directeur : Andrzej Rabsztyn

tél. 32 364 0899

ul. Grota-Roweckiego 5

41-205 Sosnowiec

Responsable pour le contact avec l’association „Plejada” : Katarzyna Kwapisz-Osadnik

Uniwersytet Warszawski (Wydział Neofilologii)

Instytut Romanistyki

Directeur : Maciej Smuk

Vice-directrice : Małgorzata Sokołowicz

Chef de la filière : Małgorzata Molska

http ://irom.wn.uw.edu.pl/?page_id=42&lang=pl

tél. 22 55 204 32 (36)

ul. Dobra 55

00-312 Warszawa

Responsable pour le contact avec l’association „Plejada” : Sébastien Ducourtioux

Uniwersytet Wrocławski (Wydział Filologiczny)

Instytut Filologii Romańskiej

Directrice : Beata Baczyńska

Vice-directeurs : Natalia Paprocka, Justyna Wesoła, Tomasz Wysłobocki, Witold Ucherek

http ://www.ifr.uni.wroc.pl

ifr@uwr.edu.pl

tél. 71 375 24 33

pl. Nankiera 4

50-140 Wrocław

Responsable pour le contact avec l’association „Plejada” : Monika Grabowska