2021

Laure Lévêque, Anita Staroń (dir.) Pour une histologie de la crise
Edizioni Effigi, Arcidosso.  

Magdalena Koźluk 
Pierre Jacquelot, L’Art de vivre longuement sous le nom de Médée
edycja naukowo-krytyczna siedemnastowiecznego traktatu medycznego ze wstępem i aparatem naukowym
Éditions Classiques Garnier, Paris.

Anna Kaczmarek-Wiśniewska (dir.)
Animal(ité)
Peter Lang Publishing Group, Berlin.  
 
Anna Kaczmarek-Wiśniewska (dir.)
La folie dans la littérature française et francophone. Seria, nr 8 Literaport. Revue annuelle de la littérature francophone 
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Marta Sukiennicka
Éloquences romantiques. Les Années de l’Arsenal (1824-1834)
Wydawnictwo Naukowe UAM & LISAA éditeur, Poznań/Champs sur Marne
https://books.openedition.org/lisaa/1567?lang=fr

Juliette Azoulai, Carmen Husti, Marta Sukiennicka 
Geneza i palingeneza życia w dziewiętnastowiecznej nauce i literaturze francuskiej 
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Aline Viviand
Polonais, Allemands, Français et Européens. Une étude ethnolinguistique
L’Harmattan, Paris

Christelle Lacassain-Lagoin, Fabrice Marsac, Witold Ucherek, Katarina Chovancova (dir.)
Sens (inter)dits. 1. Construction du sens et représentation des référents
L’Harmattan, Paris.

Christelle Lacassain-Lagoin, Fabrice Marsac, Witold Ucherek, Katarina Chovancova, Monika Zazrivcova (sous la rédaction scientifique de)
Sens (inter)dits. 2. Verbes et architectures syntaxico-discursives
L’Harmattan, Paris.

Katarzyna Kwapisz-Osadnik
Les conceptualisations de relations au travers des prépositions neutres en français : une approche cognitive 
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Anna Krzyżanowska, Francis Grossmann, Katarzyna Kwapisz-Osadnik (dir.)
Les formules expressives de la conversation. Analyse contrastive : français-polonais-italien
Wydawnictwo Episteme, Lublin.

Dorota Śliwa, Xavier Blanco (dir.)
Mots composés syntagmatiques et collocations. Roczniki Humanistyczne vol. 69, z. 8 Lingwistyka korpusowa i translatoryka.
Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.

Alicja Paleta, Dorota Pudo, Anna Rzepka (dir.)
Pensées orientale et occidentale : influences et complémentarité. 2.
Księgarnia Akademicka, Kraków.

Iwona Piechnik, Marta Wicherek (dir.)
Langues romanes non standard.
Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Jagiellońska, Kraków

Jakub Kornhauser (red.)
Najnowsze literatury romańskie : samotność i wykorzenienie.
Scriptum. Kraków.

Henri Michaux
Jakub Kornhauser, Wacław Rapak (tłumaczenie, posłowie, wybór)
Meskalina i muzyka.
Biuro Literackie. Kołobrzeg.

Wioletta A. Piegzik
Od intuicji językowej do zachowań intuicyjnych w języku: na przykładzie języka francuskiego jako obcego.
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Jaroszewska, A.,Kucharczyk, R., Smuk, M., Szymankiewicz, K., (red.).
Rozmowy o glottodydaktyce. Studia ofiarowane profesor Jolancie Sujeckiej-Zając. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Justyna Łukaszewicz
Włosko-polskie pogranicze literackie za panowania Stanisława Augusta. Universitas: Kraków 2021.

Aline Viviand
Polonais, Allemands, Français et Européens. Une étude ethnolinguistique. L’Harmattan : Paryż 2021.