2007

Imię i nazwisko: Jolanta Rachwalska von Rejchwald
Entre le dehors et le dedans. Étude du motif de la fenêtre chez Barbey d’Aurevilly, Flaubert et Zola
Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask

Imię i nazwisko: Anna Maziarczyk
Le roman comme jeu. L’esthétique ludique de Raymond Queneau
Wydawnictwo UMCS, Lublin

Imię i nazwisko: Maria Falska (red.)
Theatralia. Du texte au spectacle. Mélanges offerts à Halina Sawecka
Wydawnictwo UMCS, Lublin

Imię i nazwisko: Halina Grzmil-Tylutki,
Gatunek w świetle francuskiej teorii dyskursu
Universitas, Kraków

Imię i nazwisko: Barbara Marczuk (oprac. i przekład)
Krwawy amfiteatr: antologia francuskich historii tragicznych epoki renesansu i baroku
Universitas, Kraków (wydanie 2. popr. i uzup.)

Imię i nazwisko: Barbara Sosień (red.)
Images, symboles, mythes et poétique de l’ascension/envol
Wydawnictwo UJ, Kraków

Imię i nazwisko: Ewa Łukaszyk (red.)
Archipelagi wyobraźni. Z dziejów toposu wyspy w kręgu literatur romańskich
Wydawnictwo UJ, Kraków

Imię i nazwisko: Piotr Tylus
Légendes dominicaines dans la littérature française du moyen âge. Tradition manuscrite, transformations, diffusion, accueil
Wydawnictwo UJ, Kraków

Imię i nazwisko: Piotr Tylus, Dominique Stutzmann
Les manuscrits médiévaux français et occitans de la Preussische Staatsbibliothek et de la Staatsbibliothek zu Berlin Preussischer Kulturbesitz
Harrassowitz Verlag, Wiesbaden

Imię i nazwisko: Joanna Jereczek-Lipińska
Didactique des discours en français langue étrangère
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Imię i nazwisko: Irena Fialová, Piotr Sawicki
Literatura española 1. Esbozo histórico-literario. Selección de textos. Comentarios
Universitas Ostraviensis – Facultas Philosophica, Ostrava

Imię i nazwisko: Justyna Ziarkowska, Marcin Kurek (red.)
W poszukiwaniu Alefa. Proza hispanoamerykańska w świetle najnowszych badań. Borges, Carpentier, Sábato, Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa, antologia krytyczna
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław

Imię i nazwisko: Anna Kieliszczyk
De l’explication à la justification dans l’avant-propos
Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask

Imię i nazwisko: Marcin Klik
La critique littéraire de Jean Starobinsk
Instytut Romanistyki, Uniwersytet Warszawski

Imię i nazwisko : Henryk Chudak, Zbigniew Naliwajek, Lech Sokół, Joanna Żurowska (red.)
Między renesansem a awangardą : o literaturze europejskiej z perspektywy komparatysty
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Imię i nazwisko: Leszek Bednarczuk
Związki i paralele fonetyczne języków słowiańskich
Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa

Imię i nazwisko: Marta Cichocka
Entre la nouvelle histoire et le nouveau roman historique. Réinventions, relectures, écritures L’Harmattan, Paris

Imię i nazwisko: Stanisław Karolak
Składnia francuska o podstawach semantycznych, t. 1
Collegium Columbianum, Kraków

Imię i nazwisko: Stanisław Karolak
Jak stosować przedimek angielski, cz.1. Reguły stosowania
Wyższa Szkoła Umiejętności, Kielce

Imię i nazwisko: Danuta Kucała (J. Łapots, A.M. Brzeziński red.)
Historia małych krajów Europy. Historia Andory
Ossolineum, Wrocław

Imię i nazwisko: Regina Lubas-Bartoszyńska (red.)
Wariacje na temat pewnego paktu: o autobiografii / Philippe Lejeune
Universitas, Kraków

Imię i nazwisko: Małgorzata Pamuła  (współautorzy: J. Rzyska, M. Dabkowska)
Moje pierwsze europejskie Portfolio językowe: poradnik dla rodziców i nauczycieli
CODN, Warszawa

Imię i nazwisko: Jan Prokop
Kiedy Paryż był stolicą cywilizowanego świata: z historii związków kulturalnych Francji z zagranicą
Wyższa Szkoła Umiejętności, Kielce,  Kraków

Imię i nazwisko: Aleksandra Pronińska (J. Łapots, A.M. Brzeziński red.)
Historia małych krajów Europy. Historia Republiki San Marino
Ossolineum, Wrocław

Imię i nazwisko: Joanna Pychowska
L’existence humaine dans le miroir littéraire belge
Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków

Imię i nazwisko: Anita Pytlarz  (red.)
Synergies Pologne, Revue du GERFLINT No 7, Politiques et usages de la langue française
Wydawnictwo  GERFLINT, Kraków

Imię i nazwisko: Ryszard Siwek  (red.)
Synergies Pologne, Revue du GERFLINT No 4, Le Je qui s’exprime. Hommage à Regina Lubas-Bartoszyńska
Wydawnictwo GERFLINT, Kraków

Imię i nazwisko: Wiesław Malinowski, Józef Sypnicki (Red.)
Studia Romanica Posnaniensia XXXIV
Wydawnictwo Naukowe UAM

Imię i nazwisko: Anna Bochnakowa, Agnieszka Marduła, Teresa Tomaszkiewicz (Red.)
Norme, normativité, transgression
Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Imię i nazwisko: Anna Loba (Red.)
Zwierciadło świata. Średniowieczny teatr francuski
Słowo/Obraz Terytoria

Imię i nazwisko: Stanisław Widłak, M. Kłańska (Red.)
Prace Komisji Neofilologicznej, t. VI
Polska Akademia Umiejętności

Imię i nazwisko: Krzysztof Jarosz (tłum.)
Jean-Paul Sartre Baudelaire
Wydawnictwo Zielona Sowa

Imię i nazwisko: Krzysztof Jarosz (tłum.)
Sergio Kokis Mistrz gry
Książnica

Imię i nazwisko: Ewa Małgorzata Wierzbowska
Les outils de l’analyse littéraire
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Imię i nazwisko: Marek Mosakowski
Strategie wymazywania. Kobiece bohaterki w męskich tekstach francuskiego Oświecenia
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Imię i nazwisko: Anna Loba, Mirosław Loba (Red.)
Niebezpieczeństwo w literaturze dawnej
Wydawnictwo Naukowe UAM

Imię i nazwisko: Anna Loba (Red.)
Widziane z góry widziane z dołu
Wydawnictwo Naukowe UAM

Imię i nazwisko: Monika Sułkowska
Czasy i tryby we francuskich zdaniach podrzędnych. Podręcznik dla studentów języka francuskiego
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Imię i nazwisko: Paweł Płusa
Rozwijanie kompetencji przekładu i kształcenie tłumaczy
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Imię i nazwisko: Katarzyna Kwapisz-Osadnik
Podstawowe wiadomości z gramatyki polskiej i francuskiej. Szkic porównawczy
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Imię i nazwisko: Wiesław Banyś (Red.)
Neophilologica nr 19
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Imię i nazwisko: Halina Widła
L’acquisition du français langue troisième. Problèmes méthodologiques et implications pratiques
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Imię i nazwisko: Alicja Sobczak, Bożena Jurkiewicz, Aleksandra Ratuszniak
Język francuski. Matura 2008. Poziom podstawowy. (wyd. 3 rozszerzone)
Omega (wyd. 3 rozszerzone)

Imię i nazwisko: Alicja Sobczak, Aleksandra Ratusznik
Język francuski. Matura 2008. Poziom rozszerzony.
Omega (wyd. 3 rozszerzone)

Imię i nazwisko: Witold Wołowski
Du texte dramatique au texte narratif. Procédés interférentiels et formes hybrides dans le théâtre français du XXe siècle
Redakcja Wydawnictw KUL

Imię i nazwisko: Janusz Bień (Red.)
W kręgu wielkopostnej pobożności i bractw religijnych, Materiały z V Polsko-Hiszpańskiego Sympozjum Historycznego
Werset

Komitet Redakcyjny : Zofia Kolbuszewska, Paweł Matyaszewski (Redaktor Naczelny), Urszula Paprocka-Piotrowska (Sekretarz), Alfons Pilorz.
Roczniki Humanistyczne, Neofilologia, tom LIV / LV
Towarzystwo Naukowe KUL