Składka członkowska

Roczna składka członkowska wynosi : 70 zł, dla emerytów : 35 zł.

Konto: ATRP „Plejada”, Paribas

Nr rachunku: 89 1600 1462 1885 0476 7000 0001