2020

Imię i nazwisko: Labuda A. W.
Wróżki w salonach. Antologia francuskich baśni literackich z XVII i XVIII w.
ATUT, Wrocław 2020.

Imię i nazwisko: Cook J., Libura A. (red.)
Dwujęzyczność w Polsce. Od badań współczesnych rodzin dwujęzycznych do analiz wielojęzyczności historycznej i literackiej
ATUT, Wrocław 2020.

Imię i nazwisko: Barbara Taraszka-Dróżdż (red.)
Foreign Language Pedagogy in the Light of Cognitive Linguistics Research,
Springer

Imię i nazwisko: Grair Magakian
Ormiańsko-turecki konflikt 1915 roku we francuskojęzycznych i rosyjskojęzycznych (multi)mediach w XXI wieku – wybrane zagadnienia
Wyd. UŚ, Katowice.

Imię i nazwisko: Ewelina Berek, Joanna Warmuzińska-Rogóż (réd.), avec la collaboration de Justyna Fruzińska, Krzysztof Majer, Magdalena Marczuk-Karbownik
Les révisions canadiennes: projections, changements, révolutions. Romanica Silesiana 18 (2)
Wyd. UŚ, Katowice

Imię i nazwisko: Ewa M. Wierzbowska
Marie Krysinska. Jako muzyk…
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020

Imię i nazwisko: Ewa M. Wierzbowska (réd.)
Cahiers ERTA 2020/21, 2020/22, 2020/23, 2020/24.

Imię i nazwisko: Marek Mosakowski, Przemysław Kossakowski
Francuska szlachta liberalna a Rewolucja,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020

Imię i nazwisko: Natalia Nielipowicz (dir.)
„Litteraria Copernicana”, Le Clézio, vol. 2 (34)/ 2020.

Imię i nazwisko: Joanna Jakubowska, Regina Solovà (réd.)
André Gide à (re)découvrir?
Classiques Garnier, Paris.

Imię i nazwisko: Joanna Jakubowska, Joanna Kotowska-Miziniak, Maja Pawłowska, Agata Sadkowska-Fidala, Tomasz Szymański, Tomasz Wysłobocki
Panorama literatury francuskiej: wojna a piśmiennictwo,
Universitas, Kraków.

Imię i nazwisko: Mateusz Białas
Le discours de Nicolas Sarkozy. Rhétorique et mise en scène,
L’Harmattan, Paris

Imię i nazwisko: Anna Ledwina (réd.)
L’Altérité dans la littérature française et francophone, Litéraport n° 7
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2020.

Imię i nazwisko: Magdalena Sowa (réd.)
In search of the LSP teacher’s competencies/ A la recherche des compétences des enseignants de LS
Peter Lang, Berlin.

Imię i nazwisko: Mieczysław Gajos
Fonetyka i ortografia dźwięku języka francuskiego. Od teorii językoznawczych do praktyki glottodydaktycznej
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020

Imię i nazwisko: Michał Bajer
Klasycyzm, przekład, prestiż. Oświeceniowe spolszczenia tragedii Corneille’a i Racine’a (1740-1830) w perspektywie historycznoliterackiej, IBL PAN, Warszawa 2020.

Imię i nazwisko: Elżbieta Gajewska, M. Sowa, J. Kic-Drgas.
Filologia wobec wyzwań komunikacji specjalistycznej : od współpracy z biznesem po kształcenie nauczycieli.
Wyd. UAM : Poznań 2020.

Imię i nazwisko: Agnieszka Kukuryk, Tomasz Chomiszczak, Przemysław Szczur
Wędrujące tożsamości. Trzy studia o migracjach literackich we francuskojęzycznej Belgii.
Wydawnictwo UNUM, Kraków 2020.

Imię i nazwisko: Tomasz Chomiszczak, Agnieszka Kukuryk, Przemysław Szczur
Wędrujące tożsamości. Trzy studia o migracjach literackich we francuskojęzycznej Belgii.
Wydawnictwo UNUM, Kraków 2020.

Imię i nazwisko: Agnieszka Kocik
Les francs-tireurs de la pensée : sur quelques figures de l’esprit romantiques et post-romantiques.
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków.
 
Imię i nazwisko: Barbara Marczuk
Marie de Gournay (1565-1645) : pierwsza francuska emancypantka.
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków.
 
Imię i nazwisko: Barbara Marczuk et Iwona Piechnik (dir.)
Discours religieux : langages, textes, traductions.
Biblioteka Jagiellońska. Kraków.
 
Imię i nazwisko: Asuka Matsumoto et Iwona Piechnik (dir.)
La terminologie de Ferdinand de Saussure en traduction.
Avalon. Kraków.
 
Imię i nazwisko: Jakub Kornhauser (red.)
Najnowsze literatury romańskie : na granicach tożsamości.
scriptum. Kraków.

Imię i nazwisko: Patrycja Krysiak
Nazwy żeńskie we współczesnej leksykografii polskiej i francuskiej. Oficyna Wydawnicza ATUT: Wrocław 2020.