2011

Imię i nazwisko: Magdalena Lipińska (red.)
L’état des recherches et les tendances du développement de la parémiologie et de la phraséologie romanes
Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask

Imię i nazwisko: Tomasz Swoboda, Ewa Wierzbowska, Olga Wrońska (red.)
Autour des „livres que l’on n’a pas lus”
FRUG, Sopot

Imię i nazwisko: Beata Brzozowska-Zburzyńska, Małgorzata Posturzyńska-Bosko
Expression indexicale
Wydawnictwo UMCS, Lublin

Imię i nazwisko: Alicja Koziej i Jolanta Rachwalska von Rejchwald (red.)
La Rencontre. Études sur l’œuvre de Pascal Quignard
Wydawnictwo UMCS, Lublin

Imię i nazwisko: Anna Krzyżanowska, Renata Jakubczuk (red.)
Parler des émotions : entre langue et littérature
Wydawnictwo UMCS, Lublin

Imię i nazwisko: Anna Krzyżanowska
Aspects lexicaux et sémantiques de la description des noms d’affect en français et en polonais
Wydawnictwo UMCS, Lublin

Imię i nazwisko: Regina Bochenek-Franczakowa
Raconter la Révolution
Peeters, Louvain

Imię i nazwisko: Paweł Matyaszewski
Podróż Monteskiusza. Biografia przestrzenna
Wydawnictwo KUL, Lublin

Imię i nazwisko: Sebastian Piotrowski
Apprentissage d’une langue et communication. Négociations et stratégies en classe de langue étrangère
Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin

Imię i nazwisko: Magdalena Sowa
D’une activité pédagogique à l’activité professionnelle. Le cheminement vers la compétence
Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin

Imię i nazwisko: Katarzyna Wołowska
Opozycje sensu w dyskursie
Wydawnictwo Werset, Lublin

Imię i nazwisko: Maciej Abramowicz, Paweł Matyaszewski (red.)
Dawne literatury romańskie. Żywioły, temperamenty, charaktery.
Wydawnictwo KUL, Lublin

Imię i nazwisko: Jolanta Knieja, Sebastian Piotrowski (red.)
Nauczanie języka obcego a specyficzne potrzeby uczących się. O kompetencjach, motywowaniu i strategiach.
Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Imię i nazwisko: Edyta Kociubińska, Judyta Niedokos (red.)
Ecrire l’absence, Seria Quêtes littéraires, n°1.
Wydawnictwo Werset, Lublin

Imię i nazwisko: Magdalena Sowa (red.)
L’interculturel en pratique, Seria 12/15, n°1.
Wydawnictwo Werset, Lublin

Imię i nazwisko: Sebastian Piotrowski (red.)
O nauczaniu i uczeniu się języka obcego dla potrzeb zawodowych, Seria 12/15, n°2.
Wydawnictwo Werset, Lublin

Imię i nazwisko : Piotr Sadkowski
Récits odysséens. Le thème du retour d’exil dans l’écriture migrante au Québec et en France
Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń

Imię i nazwisko : Krzysztof Trojanowski
Marcel Carné – klasyk francuskiego kina
Wydawnictwo Naukowe UMK,  Toruń

Imię i nazwisko: Katarzyna Biernacka-Licznar, Justyna Łukaszewicz (red.)
Nauczanie języka włoskiego na polskich uczelniach: doświadczenia i perspektywy rozwoju (Italica Wratislaviensia II)
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń

Imię i nazwisko: Marlena Krupa
Duch i litera. Liryczna ekspresja mistycznej drogi świętego Jana od Krzyża w polskich przekładach
Wydawnictwo słowo / obraz terytoria, Gdańsk

Imię i nazwisko : Ewa Domagała-Zyśk, Katarzyna Karpińska-Szaj,
Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej. Podstawy metodyki nauczania języków obcych
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Imię i nazwisko: Elżbieta Gajewska (współautorzy: D. Ruszkiewicz, M. Stypińska)
Techniki nauczania języka obcego
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Tarnów

Imię i nazwisko: Agnieszka Hennel-Brzozowska (red.)
Wychowanie do przyjaźni. Od idei do praxis
Oficyna Wydawniczo-Drukarska „Secesja”, Kraków

Imię i nazwisko: Krzysztof Jarosz
Immanence et transtextualité dans l’œuvre romanesque de Robert Lalonde
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

Imię i nazwisko: Krystyna Modrzejewska (red.)
La condition humaine dans la littérature française et francophone
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole

Imię i nazwisko: Małgorzata Pamuła, Francis Yaiche (red.)
Synergies Pologne, Revue du GERFLINT, No spécial 2/11, Passagers et messagers de Pologne et de France ou quand la traversée des frontières permet de « penser ailleurs »
Wydawnictwo GERFLINT, Kraków

Imię i nazwisko: Nelli Przybylska, Bartłomiej Brzeziński, Dorota Jewdokimow (red.)
Kultura prawosławna
„Zeszyty Naukowe CBES”, nr 7, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2011.

Imię i nazwisko: Sylwia Kalińska
Czynniki psychologiczne a podejmowanie interakcji w grupie i rozwój osobistej kompetencji komunikacyjnej. Cz. 1, Interakcja w grupie a dydaktyka języków obcych
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.

Imię i nazwisko : Beata Kędzia-Klebeko, Nelli Przybylska, Michał Bajer, Pierre-Frédéric Weber (red.)
Ambiguïté et ses contraintes
Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2011.