2006

Imię i nazwisko: Justyna Łukaszewicz
Dramaty Franciszka Zabłockiego jako przekłady i adaptacje
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław

Imię i nazwisko: Agnieszka August-Zarębska
Poezja wobec rzeczywistości. Poetyckie epifanie Jorge Guilléna i Czesława Miłosza, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław

Imię i nazwisko: Elżbieta Skibińska (red.)
Konwicki i tłumacze
Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask

Imię i nazwisko: Davide Artico, Ludovico Fulci (red.)
Il dubbio e la fede. Ortodossia, eresia e miscredenza da Francesco Petrarca a Giordano Bruno, Atti del Convegno Internazionale di Studi – Breslavia, 27-28 maggio 2006
Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław

Imię i nazwisko: Davide Artico, Ludovico Fulci (red.)
Hans-Georg Gadamer e il mito della mediterraneità, Seminario Interdisciplinare – Breslavia, 6-7 maggio 2005
Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2006

Imię i nazwisko: Małgorzata Tomicka (wybór tekstów i posłowie)
Francuskie opowiadania o miłości. XIX w.
Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław

Imię i nazwisko : Zbigniew Naliwajek (red.)
1907 – 1909 un tournant pour la poésie française
Instytut Romanistyki, Uniwersytet Warszawski

Imię i nazwisko : Józef Kwaterko, Petr Kylousek, Max Roy (red.)
Imaginaire du roman québecois contemporain
Masarykova univerzita i Université du Québec

Imię i nazwisko : Józef Kwaterko (red.)
L’humour et le rire dans les littératures francophones des Amériques
L’Harmattan, Paris

Imię i nazwisko : Henryk Chudak, Zbigniew Naliwajek (red.)
La périodisation en histoire littéraire  XVIIIe – Xxe siècles
Wydawnictwo UW, Warszawa

Imię i nazwisko : Bohdan Bogacki, Anna Miatluk (red.)
Proceedings of the International Conference. Semantic Relations in Language and Culture
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok

Imię i nazwisko : Jolanta Zając
Taxi !2 Cahier d’exercices (adaptacja polska)
Hachette Livre Polska, Warszawa

Imię i nazwisko: Anna Ledwina
Sidonie-Gabrielle Colette – kobieta i pisarka wyprzedzająca swoją epokę
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole

Imię i nazwisko: Małgorzata Pamuła
Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym
Fraszka Edukacyjna, Warszawa

Imię i nazwisko: Wiesław Malinowski, Józef Sypnicki (Red.)
Studia Romanica Posnaniensia XXXIII
Wydawnictwo Naukowe UAM

Imię i nazwisko: Edyta Kociubińska
Le dialogue avec le naturalisme dans l’oeuvre de Joris-Karl Huysmans. À vau-l’eau, rebours, Là-bas
Towarzystwo Naukowe KUL

Imię i nazwisko: Wiesław Banyś (Red.)
Neophilologica, t. 18
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Imię i nazwisko: Jerzy Brzozowski, Jadwiga Konieczna-Twardzikowa, M. Filipowicz-Rudek (Red.)
Między oryginałem a przekładem, t. XII: Głos i dźwięk w przekładzie
Księgarnia Akademicka

Imię i nazwisko: Teresa Tomaszkiewicz
Przekład audiowizualny
PWN

Imię i nazwisko: Zuzanna Dzięgielewska-Pecyńska (Red.)
Stratégies innovantes et standards de qualité pour l’apprentissage bilingue en Europe
AEDE/CODN./MEN

Imię i nazwisko: Czesław Grzesiak (Red.)
tom pokonferencyjny
Frères et/ou soeurs dans les littératures en langues romanes
Wydawnictwo UMCS

Imię i nazwisko: Jerzy Lis
Obrzeża autobiografii. O współczesnym pisarstwie autofikcyjnym we Francji.
Wydawnictwo Naukowe UAM

Imię i nazwisko: Teresa Tomaszkiewicz
Terminologia tłumaczenia, (wydanie II)
Wydawnictwo Naukowe UAM

Imię i nazwisko: Teresa Tomaszkiewicz (Red.)
Vers une nouvelle dimension des études romanes
Oficyna Wydawnicza Leksem

Imię i nazwisko: Teresa Tomaszkiewicz (Red.)
Odpowiednie dać rzeczy słowo, czyli jak tłumaczyć z francuskiego na nasze i odwrotnie
Wydawnictwo Naukowe UAM

Imię i nazwisko: Małgorzata Tryuk
Przekład ustny środowiskowy
PWN

Imię i nazwisko: Magda Lipińska
Essais sur les priamèles polonaises
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Imię i nazwisko: Witold Konstanty Pietrzak
Le tragique dans les nouvelles exemplaires en France au XVIe siècle
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Imię i nazwisko: Witold Konstanty Pietrzak (Red.)
Dawne literatury romańskie. Studia i szkice. „Folia Litteraria Romanica” nr 4
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Imię i nazwisko: Piotr Tylus
(współautorstwo z Dominique STUTZMANN), Les manuscrits médiévaux français et occitans de la Preussische Staatsbibliothek et de la Staatsbibliothek zu Berlin Preussischer Kulturbesitz, décrits par Dominique Stutzmann et Piotr Tylus, s.350
Harrassowitz Verlag

Imię i nazwisko: Alicja Sobczak, Bożena Jurkiewicz, Aleksandra Ratuszniak
Język francuski. Poziom podstawowy (wyd. 2 rozszerzone)
Wydawnictwo Szkolne OMEGA

Imię i nazwisko: Alicja Sobczak, Bożena Jurkiewicz, Aleksandra Ratuszniak
Język francuski. Poziom rozszerzony (wyd. 2 rozszerzone)
Wydawnictwo Szkolne OMEGA

Imię i nazwisko: Zuzanna Dzięgielewska-Pecyńska (Red.)
Nauczanie dwujęzyczne w Polsce i w Europie
CODN

Imię i nazwisko: Elżbieta Skibińska, Davide Artico (Red.)
Romanica Wratislaviensia LII
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Imię i nazwisko: Elżbieta Biardzka (Red.)
Romanica Wratislaviensia LIII
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Imię i nazwisko: Małgorzata Tomicka
(wybór, posłowie), Francuskie opowiadania o miłości
Wydawnictwo Dolnośląskie

Imię i nazwisko: Józef Sypnicki, Wiesław Malinowski (Red.)
Studia Romanica Posnaniensia, nr 33
Wydawnictwo Naukowe UAM

Imię i nazwisko: Jolanta Krieger-Knieja, Urszula Paprocka-Piotrowska (Red.)
Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym
Towarzystwo Naukowe KUL

Komitet Redakcyjny : Zofia Kolbuszewska, Paweł Matyaszewski (Redaktor Naczelny), Urszula Paprocka-Piotrowska (Sekretarz), Alfons Pilorz.
Roczniki Humanistyczne, tom LIV, zeszyt 5
Towarzystwo Naukowe KUL

Imię i nazwisko: Barbara Marczuk-Szwed
Les Maladies de l’âme dans les narrations au féminin à la Renaissance. Hélisenne de Crenne, Jeanne Flore, Marguerite de Navarre
Wydawnictwo UJ, Kraków

Imię i nazwisko: Jerzy Brzozowski (Red.)
Traduire la ville
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego

Imię i nazwisko: Elżbieta Skibińska (Red.)
Konwicki i tłumacze
Oficyna Wydawnicza Leksem

Imię i nazwisko: Witold K. Pietrzak (Red.)
Dawne literatury romańskie. Studia i szkice, seria „Folia Litteraria Romanica” nr 4
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Romanica Cracoviensia, t. 6
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego

„Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis”, t. 123
Wydawnictwo Uniwersytety Jagielońskiego

Imię i nazwisko: Regina Bochenek-Franczakowa (Red.)
Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, t. 99
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego

„Przekładaniec”, 16/2006

Imię i nazwisko: Michalina Kowalska, Andrzej Zawadzki (Red.)
O kondycji literatury najnowszej. Polsko-francuskie spotkania literackie
WUJ

„Synérgies Pologne”, 3/2006

Imię i nazwisko: Joanna Gorecka-Kalita
z jęz. francuskiego na polski: Tristan i Izolda (Béroul, Le Roman de Tristan, Thomas, Le Roman de Tristan, Marie de France, Chievrefoil; Folie Tristan d’Oxford; Folie Tristan deBerne),
Ossolineum

Imię i nazwisko: Wiesław Banyś (Red.)
Neophilologica 18
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Imię i nazwisko: Krzysztof Jarosz (Red.)
Romanica silesiana 1
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Imię i nazwisko: K. Kwapisz-Osadnik
Podręczny słownik francusko-polski, polsko-francuski
Lektor Klett

Imię i nazwisko: Krystyna Wojtynek-Musik
Terra rhetorica w poezji Rimbauda, s. 153
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Imię i nazwisko: Magdalena Zdrada-Cok
Les figures de Narcisse dans l’oeuvre de Marguerite Yourcenar, s.145
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Imię i nazwisko: Krzysztof Jarosz (tłum.)
Émile Cioran „Wyznania i anatemy”
Wydawnictwo Zielona Sowa

Imię i nazwisko: Małgorzata Pamuła, Anita Pytlarz (Red.)
Synergies Pologne 3
GERFLINT/AP

Imię i nazwisko: Maria Falska (Red.)
Theatralia : du texte au spectacle. Mélanges offerts à Halina Sawecka
Wydawnictwo UMCS

Imię i nazwisko: Czesław Grzesiak (Red.)
Frè res et/ou soeurs dans les littératures en langues romanes
Wydawnictwo UMCS

Imię i nazwisko: Petruţa Spânu
Christian Libens, Pădurea lui Apollinaire (La forêt d’Apollinaire), tłumaczenie z języka francuskiego na rumuński
Wydawnictwo Fides

Imię i nazwisko: Petruţa Spânu
Jacques de Decker, Paul Emond, Povestiri cu tablouri (Histoires des tableaux), tłumaczenie z języka francuskiego na rumuński
Wydawnictwo Fides

Imię i nazwisko: Petruţa Spânu
Jacques de Decker, Filozofii amatori (Les philosophes amateurs), tłumaczenie z języka francuskiego na rumuński
Wydawnictwo Fides

Imię i nazwisko: Petruţa Spânu
Jacqueline Harpman, Lucarna (La lucarne), Nouvelles traduites du français
Wydawnictwo Fides