2004

Imię i nazwisko: Justyna Ziarkowska
W gorączce. Krytyka literacka Maurycego Mochnackiego i Mariana José de Larra
Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław

Imię i nazwisko: Justyna Łukaszewicz, Davide Artico (red.)
Il viaggio come realtà e come metafora
Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask

Imię i nazwisko: Maja Pawłowska (red.)
Głos kobiecy, głos męski – Obcy w dawnych literaturach romańskich
Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław

Imię i nazwisko: Elżbieta Skibińska (red.)
Gombrowicz i tłumacze
Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask

Imię i nazwisko: Barbara Obtułowicz
Kobieta hiszpańska w dobie kształtowania się społeczeństwa liberalnego
Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków

Imię i nazwisko: Izabela Pozierak-Trybisz
Champ sémantique de notions de „changement” et de „devenir”
Atelier national de reproduction des thèses, Lille

Imię i nazwisko: Wiesław Malinowski, Józef Sypnicki (Red.)
Studia Romanica Posnaniensia XXXI
Wydawnictwo Naukowe UAM

Imię i nazwisko: Bohdan Bogacki, Teresa Giermak-Zielińska (Red.)
La linguistique romane en Pologne: millésime 2004
Leksem

Imię i nazwisko: Wanda Jadacka
Les infinitifs a sujet zéro dans le français contemporain
Semper

Imię i nazwisko: Wiesław Kroker
La pensée critique de Georges Poulet
Uniwersytet Warszawski. Instytut Romanistyki

Imię i nazwisko: Zbigniew Naliwajek, Witold Pietrzak (Red.)
Littérature de la misere, misere de la littérature
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Imię i nazwisko: Jolanta Zając
Du communicatif au discursif: apports de la pragmatique du discours a la didactique des langues étrangères
Uniwersytet Warszawski. Instytut Romanistyki

Imię i nazwisko: Izabela Zatorska
Discours colonial, discours utopique
Zakłady Graficzne UW

Imię i nazwisko: Wiesław Banyś (Red.)
Neophilologica, t. 16
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Imię i nazwisko: Justyna Łukaszewicz, Stefan Kaufman (Red.)
Romanica Wratislaviensia LI
Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego

Imię i nazwisko: Maja Pawłowska (Red.)
Głos kobiecy, głos męski. Obcy w dawnych literaturach romańskich
Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne

Imię i nazwisko: Elżbieta Skibińska (Red.)
Gombrowicz i tłumacze
Oficyna Wydawnicza Leksem

Imię i nazwisko: Małgorzata Tryuk
L’interprétation communautaire. Des normes et des rôles dans l’interprétation
TEPIS

Komitet Redakcyjny : Ewa Barańska (Redaktor Naczelny), Paweł Matyaszewski, Urszula Paprocka-Piotrowska (Sekretarz), Alfons Pilorz.
Roczniki Humanistyczne, tom LII, zeszyt 5
Towarzystwo Naukowe KUL

Imię i nazwisko: Mieczysław Gajos
Procedury tworzenia skróconych form leksykalnych w języku francuskim
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Imię i nazwisko: Magdalena Lipińska
L’équivalence des proverbes polonais et des proverbes français
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Imię i nazwisko: Zbigniew Naliwajek, Witold Pietrzak (Red.)
Littérature de la misère. Misère de la littérature. Actes du colloque franco-polonais, 18 et 19 septembre 2000. Łódź
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Imię i nazwisko: Wiaczesław Nowikow, Józef Sypnicki (Red.)
El verbo y su entorno: gramática, léxico, texto. Materiały z Międzynarodowego Kongresu Lingwistycznego, Poznań, 22-24 V 2003.
Wydawnictwo Naukowe UAM

Imię i nazwisko: Alicja Sobczak, Bożena Jurkiewicz, Aleksandra Ratuszniak
Język francuski. Matura 2005. Poziom podstawowy
Wydawnictwo Szkolne OMEGA

Imię i nazwisko: Alicja Sobczak, Aleksandra Ratuszniak
Język francuski. Matura 2005. Poziom rozszerzony
Wydawnictwo Szkolne OMEGA

Imię i nazwisko: Alicja Sobczak, Bożena Jurkiewicz, Aleksandra Ratuszniak
Język francuski. Matura 2006
Wydawnictwo Szkolne OMEGA

Imię i nazwisko: Krystyna Modrzejewska
Postać męska we francuskim dramacie XX wieku
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Imię i nazwisko: Stanisław Karolak (Red.)
Studia Kognitywne, vol.6
Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy

Imię i nazwisko: Stanisław Karolak
Rodzajnik francuski w ujęciu funkcjonalnym, t.1
Collegium Columbianum

Imię i nazwisko: Małgorzata Nowakowska
Rodzajnik francuski w ujęciu funkcjonalnym, t.2
Collegium Columbianum

Imię i nazwisko: Małgorzata Nowakowska
Les adjectifs de relation employés attributivement
Wydawnictwo Naukowe AP

Imię i nazwisko: Jerzy Lis, Teresa Tomaszkiewicz (Red.)
Échanges : créer, interpréter, traduire, enseigner
Oficyna Wydawnicza Leksem

Imię i nazwisko: Teresa Tomaszkiewicz
Terminologia tłumaczenia
Wydawnictwo Naukowe UAM

Imię i nazwisko: Katarzyna Dybeł
Être heureux au Moyen Âge: d’après le roman arthurien en prose du XIIIe siècle
Peeters, Louvain

Imię i nazwisko: Barbara Sosień
L’homme romantique et l’espace: sous le signe d’Icare (Gautier et Nerval)
Księgarnia Akademicka, Kraków

Imię i nazwisko: Czesław Grzesiak (Red.)
tom pokonferencyjny
Statut et fonctions des domestiques dans les littératures romanes
Wydawnictwo UMCS

Imię i nazwisko: Witold Stefański (Red.)
Studia Romanica et Linguistica Thorunensia
Wydawnictwo UMK

Imię i nazwisko: Witold Stefański (Red.)
Studia Romanica et Linguistica Thorunensia , nr 4
Wydawnictwo UMK