2002

Imię i nazwisko: Maciej Abramowicz, Paweł Matyaszewski (red.)
Dawne literatury romańskie : specyfika, związki, dziedzictwo [IV Spotkania specjalistów dawnej literatury francuskiej, Lublin, 24-25. 11. 2000]
Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin

Imię i nazwisko: Henryk Chudak (red.)
Perspectives historiques et métacritiques sur la critique littéraire du XXe siècle, Actes du colloque intern., Varsovie, 26-27 oct. 2000
Wydawnictwa UW, Warszawa

Imię i nazwisko: Maria Gubińska
L’image de l’Autre dans la littérature coloniale française au Maghreb
Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków

Imię i nazwisko: Aniela Książek-Szczepanikowa, Beata Kędzia-Klebeko
Czytanie „Emila” Rousseau
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

Imię i nazwisko: Barbara Marczuk (tłum., red.)
Krwawy amfiteatr. Antologia francuskich historii tragicznych epoki renesansu i baroku
Universitas, Kraków [II wyd. popr. i uzupełn.: 2007]

Imię i nazwisko: Paweł Matyaszewski
La philosophie de la société ou l’idée de l’unité humaine selon Joseph de Maistre
Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin

Imię i nazwisko: Zbigniew Naliwajek, Joanna Żurowska
Wiktor Hugo 1802-2002 : katalog wystawy
Wydawnictwa UW, Warszawa

Imię i nazwisko: Magdalena Wandzioch (red.)
Virtualités du littéraire. Mélanges offerts à Aleksander Abłamowicz

Wydawnictwo UŚ, Katowice

Imię i nazwisko: Wiesław Banyś(red.)
Neophilologica. Études sémantico-syntaxiques des langues romanes, t. 15
Wydawnictwo UŚ, Katowice

Imię i nazwisko: Ewa Ciszewska
Expression de la perfectivité en français contemporain
Wydawnictwo UŚ, Katowice

Imię i nazwisko: Stanisław Karolak
Gramatyka kontrastywna przedimka (rodzajnika) francuskiego i angielskiego
Wydawnictwo Akademii Polonijnej „Edukator”, Częstochowa

Imię i nazwisko: Marek Kęsik (red.)
Référence discursive dans les langues romanes et slaves (Actes du Colloque international de linguistique textuelle, Lublin, 24-30 sept. 2000)
Wydawnictwo UMCS, Lublin

Imię i nazwisko: Katarzyna Kwapisz-Osadnik
Le subjonctif et l’expression de l’expérience. Esquisse cognitive de la dynamique des modes indicatif / subjonctif en français
Wydawnictwo UŚ, Katowice

Imię i nazwisko: Ewa Miczka
Kognitywne struktury sytuacyjne i informacyjne w interpretacji dyskursu
Wydawnictwo UŚ, Katowice

Imię i nazwisko: Jacek Pleciński
Le ludisme langagier. Domaine français. XXe siècle
Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń

Imię i nazwisko: Marzena Blachowska-Szmigiel
Comprendre et rédiger en FLE niveau avancé : décrire, narrer, exposer-expliquer, argumenter
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań

Imię i nazwisko: Małgorzata Pamuła
Wczesne nauczanie języków obcych. Integracja języka obcego z przedmiotami artystycznymi w młodszych klasach szkoły podstawowej
Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków

Imię i nazwisko: Małgorzata Pamuła et al. (red.)
Primeros pasos : formation pour les maîtres impliqués à la sensibilisation envers la langue étrangère avec des élèves en bas âge
Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków

Imię i nazwisko: Urszula Paprocka-Piotrowska (red.)
Apprendre à enseigner
Wydawnictwo Werset, Lublin

Imię i nazwisko: Małgorzata Pieniążek, Jolanta Zając
C’est ça. Prélude, podręcznik dla gimnazjum
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

Imię i nazwisko: Małgorzata Pieniążek, Jolanta Zając
C’est ça. Prélude, poradnik metodyczny
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

Imię i nazwisko: Małgorzata Pieniążek, Jolanta Zając
C’est ça. Prélude, zeszyt ćwiczeń
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

Imię i nazwisko: Weronika Wilczyńska (red.)
Autonomizacja w dydaktyce języków obcych : doskonalenie się w komunikacji ustnej
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań

Imię i nazwisko: Weronika Wilczyńska (red.)
Wokół autonomizacji w dydaktyce języków obcych : badania i refleksje
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań

Imię i nazwisko: Leon Zaręba, Barbara Kochan
Tematyczny słownik języka francuskiego dla początkujących
Wydawnictwo Literackie, Kraków

Imię i nazwisko: Elżbieta Skibińska, Marcin Cieński (red.)
Język – Stereotyp – Przekład
Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław

Imię i nazwisko: Alicja Kacprzak (red.)
Points communs : linguistique, traductologie, glottodidactique
Wydawnictwo Biblioteka, Łódź

Imię i nazwisko: Joanna Żurowska (red.)
Méthodologie de la recherche en linguistique et littérature. Rencontres doctorales des départements de français des universités polonaises et tchèques (Cracovie, du 8 au 10 février 2001)
Centre de Civilisation Française et d’Études Francophones à l`Université de Varsovie, Varsovie