2010

Imię i nazwisko: Tomasz Swoboda
Historie oka. Bataille, Leiris, Artaud, Blanchot
słowo/obraz terytoria, Gdańsk

Imię i nazwisko: Ewa Wierzbowska
Groteskowy świat Wiktora Hugo
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Imię i nazwisko: Anna Krzyżanowska
Aspects lexicaux et sémantiques de la description des noms d’affect en français et en polonais
Wydawnictwo UMCS, Lublin

Imię i nazwisko: Halina Grzmil-Tylutki
Francuska lingwistyczna teoria dyskursu. Historia, tendencje, perspektywy
Universitas, Kraków

Imię i nazwisko: Piotr Tylus
Manuscrits français de la collection berlinoise disponibles à la Bibliothèque Jagellonne de Cracovie (XVIe–XIXe siècles)
Wydział Filologiczny UJ, Kraków

Imię i nazwisko: Joanna Górnikiewicz, Halina Grzmil-Tylutki, Iwona Piechnik (red.)
En quête de sens. Études dédiées à Marcela Świątkowska. W poszukiwaniu znaczeń. Studia dedykowane Marceli Świątkowskiej
Wydawnictwo UJ, Kraków

Imię i nazwisko: Halina Grzmil-Tylutki, Ewa Krakowska-Krzemińska (red.)
Enseigner le FLE aux débutants à la philologie romane. Nouveaux défis
Wydawnictwo UJ, Kraków

Imię i nazwisko: Michał Bajer (opr.)
Trzy poetyki z czasów Richelieu
Wydawnictwo: Słowo/Obraz Terytoria

Imię i Nazwisko: Nelli Przybylska
Ascèse de la parole. Écriture personnelle de Simone Weil.
Editions universitaires européennes.

Imię i Nazwisko: Jerzy Żywczak
Les problèmes du roman africain de langue française sur fond de l’évolution littéraire d’Ahmadou Kourouma.
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Imię i nazwisko: Anna Gęsicka (red.)
Królestwo: Świat wartości i antywartości w dawnych literaturach romańskich, Litteraria Copernicana 2(6)2010
Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń

Imię i nazwisko: Justyna Ziarkowska
Ucieczka do głębi. O surrealizmie w literaturze hiszpańskiej przed 1936
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław

Imię i nazwisko: Justyna Wesoła
Hiszpańskie wykrzykniki w polskiej praktyce przekładowej
Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask

Imię i nazwisko: Joanna Jakubowska-Cichoń
Mowa przytaczana w narracjach Marguerite Duras
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków

Imię i nazwisko: Katarzyna Biernacka-Licznar, Justyna Łukaszewicz (red.)
Między egzotyką a swojskością. O tłumaczeniu literatury włoskiej na język polski i polskiej na włoski (Italica Wratislaviensia I)
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń

Imię i nazwisko: Elżbieta Skibińska, Jacek Rzeszotnik (red.)
Lem i tłumacze
Księgarnia Akademicka, Kraków

Imię i nazwisko: Davide Artico, Brunello Mantelli (red.)
From Versailles to Munich. Twenty Years of Forgotten Wars
Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław

Imię i nazwisko: Monika Kulesza
L’amour de la morale, la morale de l’amour. Les romans de Catherine Bernard.
Instytut Romanistyki, Uniwersytet Warszawski

Imię i nazwisko: Izabella Zatorska, Małgorzata Kamecka
Les Polonais en France 1696-1975: bio-bibliographie provisoire.
Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask

Imię i nazwisko: Dorota Szeliga, Ewa Żółkiewska (red.)
Motywy samotności i wspólnoty w dawnych literaturach romańskich (Średniowiecze-Oświecenie).
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Imię i nazwisko: Ewa Pilecka
Verbes intensifieurs et leur fonctionnement en français contemporain.
Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask

Imię i nazwisko: Wiesław Banyś (red.)
NEOPHILOLOGICA. T. 22. Études sémantico-syntaxiques des langues romanes. Hommage à Stanisław Karolak.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

Imię i nazwisko: Alicja Hajok
Etude sémantico-syntaxique de la détermination simple et complexe en français et en polonais. Approche contrastive
Université Paris XIII

Imię i nazwisko: Agnieszka Hennel-Brzozowska, Halina Grzmil-Tylutki (red.)
Postmodernizm i fundamentalizm a prawda: od idei do praxis
Wydawnictwo: PAU / UJ, Kraków

Imię i nazwisko: Krzysztof Jarosz (red.)
ROMANICA SILESIANA. No. 5 : Les jeux littéraires
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

Imię i nazwisko: Aleksandra Komandera
Conte insolite français au XXe siècle
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

Imię i nazwisko: Krystyna Modrzejewska
Kondycja człowieka w literaturze francuskiej XX wieku
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole

Imię i nazwisko: Nina Pluta-Podleszańska (współautor: E. Łukaszyk)
Historia literatur iberoamerykańskich
Ossolineum, Wrocław

Imię i nazwisko: Jacek Florczak
Językoznawcze   aspekty   modelu   kształtowania   kompetencji   języka   obcego
Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Imię i nazwisko : Mieczysław Gajos
Podsystemy języka w praktyce glottodydaktycznej – fonetyka
Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Imię i nazwisko : Teresa Jaroszewska (red.)
Le français dans l’enseignement scolaire et universitaire. État des lieux et nouvelles solutions
Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask

Imię i nazwisko : Tomasz Kaczmarek
Le  personnage  dans  le  drame  français  du  XXe siècle  face  à  la  tradition  de l’expressionnisme européen
Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Imię i nazwisko: Weronika Wilczyńska, Anna Michońska-Stadnik
Metodologia badań w glottodydaktyce. Wprowadzenie
Wydawnictwo Avalon

Imię i nazwisko: Teresa Tomaszkiewicz, Agnieszka Pantkowska
Antologia współczesnej prozy francuskojęzycznej Belgii
Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Imię i nazwisko: Urszula Paprocka-Piotrowska & Jolanta Zając (red.)
L’enseignement/apprentissage du français langue étrangère. Réfléchir et agir.
Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin

Imię i nazwisko: Dorota Śliwa (red.)
Wybrane problemy terminologii francusko-polskiej oraz metod badań językoznawczych w tłumaczeniach
Wydawnictwo KUL, Lublin

Komitet Redakcyjny: Marzena Górecka (Redaktor Naczelny), Małgorzata Dąbrowska (Sekretarz), Edyta Kociubińska, Witold Wołowski.
Roczniki Humanistyczne, Neofilologia, tom LVIII
Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin

Imię i nazwisko: Nelli Przybylska
Ascèse de la parole. Écriture personnelle de Simone Weil
Éditions Universitaires Européennes, Sarrebruck, 2010.

Imię i nazwisko: Michał Bajer
Trzy poetyki z czasów Richelieu. Francuski klasycyzm o dramacie, wybór, przekład, opracowanie Michał Bajer, Słowo obraz/terytoria (Theatroteka, nr 16), Gdańsk 2010.

Imię i nazwisko: Michał Bajer
Et cœur ment, trad. Kinga Joucaviel
Presses Universitaires du Midi, Toulouse 2010.