2005

Imię i nazwisko: Anna Bochnakowa
Le bon français de la fin du XXe siècle. Chroniques du « Figaro », 1996–2000
Wydawnictwo UJ, Kraków

Imię i nazwisko: Wacław Rapak
„Après coup” précédé par „Le ressassement éternel” de Maurice Blanchot: une lecture
Universitas, Kraków

Imię i nazwisko : Piotr Sadkowski, Anna Branach-Kallas (red.)
Dialogues with traditions in Canadian literature / Dialogues des traditions dans les littératures du Canada
Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń

Imię i nazwisko: Natalia Paprocka
Erreurs en traduction pragmatique du français en polonais. Identifier, évaluer, prévenir
Oficyna Wydawnicza Leksem, Wrocław

Imię i nazwisko: Marcin Kurek, Justyna Ziarkowska
Rzeczywiste i możliwe. Rozmowy z Florianem Śmieją
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław

Imię i nazwisko: Ludovico Fulci
« La Lupa » di Verga. Esercitazioni di lettura e spunti di approfondimento
Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław

Imię i nazwisko: Beata Baczyńska
Dramaturg w wielkim teatrze historii. Pedro Calderón de la Barca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław

Imię i nazwisko: Stanisław Karolak
Semantyka i struktura aspektu w językach naturalnych
Wyższa Szkoła Umiejętności, Kielce

Imię i nazwisko: Katarzyna Dybeł, Barbara Marczuk, Jan Prokop
Historia literatury francuskiej
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Imię i nazwisko: Jan Prokop
Spory o nowoczesność. Miscellanea z pogranicza historii idei i literatury
Wyższa Szkoła Umiejętności, Kielce, Kraków

Imię i nazwisko: Wiesław Malinowski, Józef Sypnicki (Red.)
Studia Romanica Posnaniensia XXXII
Wydawnictwo Naukowe UAM

Imię i nazwisko: Bohdan Bogacki, Anna Mańkowska (Red.)
Les relations sémantiques dans le lexique et dans le discours
Uniwersytet Warszawski. Uniwersytet Warszawski. Instytut Romanistyki

Imię i nazwisko: Bohdan Bogacki, Hanna Miatliuk, Liudmila Serada (Red.)
Language, Society, and Problems of Intercultural Communication
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku

Imię i nazwisko: Teresa Giermak-Zielińska (Tłumacz)
W krzywym zwierciadle – wybór francuskiej średniowiecznej literatury satyrycznej
Universitas

Imię i nazwisko: Zbigniew Naliwajek, Joanna Żurowska (Red.)
Le sacre d`une capitale
Uniwersytet Warszawski. Instytut Romanistyki

Imię i nazwisko: Krystyna Wróblewska-Pawlak
Język – Tożsamość – Imigracja : o strategiach adaptacyjnych Polaków zamieszkałych we Francji w latach osiemdziesiątych XX wieku
Uniwersytet Warszawski. Instytut Romanistyki

Imię i nazwisko: Jolanta Zając
Taxi ! 1 – cahier d`exercices (polska adaptacja)
Hachette -livre Polska

Imię i nazwisko: Wiesław Banyś (Red.)
Neophilologica, t. 17
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Imię i nazwisko: Krzysztof Jarosz (Red.)
Les images de l’Amérique dans les littératures en langues romanes
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Imię i nazwisko: Magdalena Wandzioch (Red.)
Le clair-obscur dans les littératures en langues romanes.
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Imię i nazwisko: Krystyna Wojtynek-Musik (Red.)
Alcune forme del chiaroscuro nella letteratura italiana
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Imię i nazwisko: Michał Mrozowicki (Red.)
In aqua scribis : le theme de l’eau dans la littérature
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Imię i nazwisko: Natalia Paprocka
Erreurs en traduction pragmatique du français en polonais
Oficyna Wydawnicza Leksem

Imię i nazwisko: Witold Wołowski
L’adialogisme et la poétisation du texte dramatique dans le théâtre de François Billetdoux.
Towarzystwo Naukowe KUL

Imię i nazwisko: Magdalena Sowa
Parler et écrire en français. Construction de la temporalité dans le discours narratif par des apprenants polonais avancés en français
Towarzystwo Naukowe KUL

Imię i nazwisko: Urszula Paprocka-Piotrowska (Red.)
Enseignant et élève face à l’Europe
Wydawnictwo Werset

Komitet Redakcyjny : Ewa Barańska (Redaktor Naczelny), Paweł Matyaszewski, Urszula Paprocka-Piotrowska (Sekretarz), Alfons Pilorz.
Roczniki Humanistyczne, tom LIII, zeszyt 5
Towarzystwo Naukowe KUL

Imię i nazwisko: Jacek Florczak (Red.)
Techniques linguistiques dans la didactique du français langue étrangère
Biblioteka

Imię i nazwisko: Krystyna Modrzejewska
La condition masculine dans la littérature française
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Imię i nazwisko: Małgorzata Pamuła
Synergies Pologne 1/2005
Gerflint/AP Kraków

Imię i nazwisko: Aleksandra Pronińska
Principi teorici della compilazione del dizionario fraseologico italiano-polacco
Wydawnictwo Naukowe AP

Imię i nazwisko: Alicja Rychlewska-Delimat
Figaro et ses semblables. Essai sur quelques valets célèbres de la littérature française du XVIIe et du XVIIIe s.
Wydawnictwo Naukowe AP

Imię i nazwisko: Weronika Wilczyńska
Introduction à la didactique du français langue étrangère (II wyd.)
Wydawnictwo Flair

Imię i nazwisko: Katarzyna Karpińska-Szaj
Pédagogie de la lecture en langue étrangère. Défis rééducatifs
Wydawnictwo Naukowe UAM

Imię i nazwisko: Katarzyna Karpińska-Szaj (Red.)
Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej
Oficyna Wydawnicza Leksem

Imię i nazwisko: Jacek Kowalski, Anna i Mirosław Loba, Jan Prokop
Dzieje kultury francuskiej
PWN

Imię i nazwisko: Anna Branach-Kallas, Piotr Sadkowski (Red.)
Dialogues with Traditions in Canadian Literatures. Dialogues des traditions dans les litteratures du Canada
Wydawnictwo UMK

Imię i nazwisko: Małgorzata Pamuła, Anita Pytlarz (Red.)
Synergies Pologne 1
GERFLINT/AP

Imię i nazwisko: Małgorzata Pamuła, Anita Pytlarz (Red.)
Synergies Pologne 2
GERFLINT/AP

Imię i nazwisko: Monika Sułkowska
Od stóp do głów, czyli o częściach ciała i jego atrybutach. Polsko-francusko-hiszpańsko-włoski słownik wyrażeń.
2005, Zielona Góra, Wyd. Kanion