2009

Imię i nazwisko: Tomasz Swoboda
To jeszcze nie koniec? Doświadczanie czasu w powieści o dekadentach
słowo/obraz terytoria, Gdańsk

Imię i nazwisko: Renata Jakubczuk
Entre la protestation tragique et la révolte dramatique : Camus et Rostworowski
Wydawnictwo UMCS, Lublin

Imię i nazwisko: Marzena Chrobak
Optymizm Kandyda oraz inne problemy oświeconych tłumaczy
Wydawnictwo UJ, Kraków

Imię i nazwisko: Katarzyna Dybeł
Samotność w literaturze średniowiecznej Francji. Literatura narracyjna XII-XIII wieku
Wydawnictwo UJ, Kraków

Imię i nazwisko: Beata Baczyńska (wstęp i opracowanie wydania dwujęzycznego)
Pedro Calderón de la Barca El príncipe constante – Juliusz Słowacki Książę Niezłomny (z Calderona de la Barca)
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław

Imię i nazwisko: Elżbieta Biardzka
Les échos du „Monde”. Pratiques du discours rapporté dans un journal de la presse écrite, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław

Imię i nazwisko: Elżbieta Skibińska (red.)
Przypisy tłumacza
Księgarnia Akademicka, Wrocław – Kraków

Imię i nazwisko: Krystyna Szymankiewicz, Jolanta Zając
Développer les compétences multiples chez l’apprenant et chez l’enseignant en classe de FLE : hommage à Lucjan Grobelak
Instytut Romanistyki, Uniwersytet Warszawski

Imię i nazwisko : Wiesław Kroker (red.)
Histoire et critique littéraires en mouvement : mélanges offerts à Henryk Chudak
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Imię i nazwisko: Kamil Popowicz
Lamarkizm społeczny a rasizm i eugenika we Francji
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Imię i nazwisko: Henryk Chudak (red.)
L’imaginaire poétique de Blaise Cendrars
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Imię i nazwisko: Henryk Chudak, Zbigniew Naliwajek, Joanna Żurowska (red.)
Maciej Żurowski. Regards sur la littérature et la critique modernes
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Imię i nazwisko: Bohdan Bogacki, Joanna Cholewa, Agata Rozumko (red.)
Methods of lexical analysis: theorical assumptions and practical applications
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

Imię i nazwisko: Radosław Kucharczyk, Maciej Smuk, Krystyna Szymankiewicz, Jolanta Zając
Strategie uczenia się: poradnik dla studentów I roku Instytutu Romanistyki UW
Instytut Romanistyki, Uniwersytet Warszawski

Imię i nazwisko: Zbigniew Naliwajek, Joanna Żurowska (red.)
Sztuczne raje (Pisma 3/ Charles Baudelaire)
Słowo/obraz terytoria

Imię i nazwisko: Stanisław Jasionowicz
Pustka we współczesnym doświadczeniu poetyckim
Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków

Imię i nazwisko: Krystyna Modrzejewska
L’art de la séduction dans le théâtre français du XXe siècle
L’Harmattan, Paris

Imię i nazwisko: Teresa Muryn (red.)
Synergies Pologne, Revue du GERFLINT, No 6, Le sens et la complexité, t. 2. Linguistique
Wydawnictwo GERFLINT, Kraków

Imię i nazwisko: Małgorzata Pamuła, Anita Pytlarz (red.)
Synergies Pologne, Revue du GERFLINT, Nr 6, Le sens et la complexité, t. 1. Didactique, littérature
Wydawnictwo GERFLINT, Kraków

Imię i nazwisko: Małgorzata Pamuła  (współautor: D. Sikora-Banasik)
Inteligencje wielorakie na zajęciach języka angielskiego: czyli jak skutecznie i ciekawie uczyć dzieci w młodszym wieku szkolnym
CODN, Warszawa

Imię i nazwisko: Izabela Pozierak-Trybisz
Składnia francuska o podstawach semantycznych – ćwiczenia
Collegium Columbinum, Kraków

Imię i nazwisko: Artur Gałkowski
Compendio di linguistica testuale. Appunti teorici
WSSM w Łodzi, Łódź

Imię i nazwisko: Alicja Kacprzak (red.)
Aspects  interculturels  de  la  Communication
Instytut  Lingwistyki  Stosowanej, Warszawa

Imię i nazwisko: Alicja Kacprzak, Jean-Pierre Goudaillier (red.)
Standard  et  périphéries  de  la  langue
Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask

Imię i nazwisko: Mieczysław Gajos, Alicja Sobczak
Simple comme bonjour, ćwiczenia z języka francuskiego dla początkujących
Wyd. AHE, Łódź

Imię i nazwisko: Alicja Sobczak, Beata Zawisza
Testy  różnicujące  –  język  francuski  –  poziom  A1
Nowela,  Poznań

Imię i nazwisko: Wiesław Banyś (Red.)
Neophilologica XXI
Wydawnictwo UŚ, Katowice

Imię i nazwisko: Krzysztof Jarosz (Red.)
Romanica Silesiana no 4 „Les jeux littéraires”
Wydawnictwo UŚ, Katowice

Imię i nazwisko: Krzysztof Jarosz, Zuzanna Szatanik, Joanna Warmuzińska-Rogóż (Red.)
De la fondation de Québec au Canada d’aujourd’hui : rétrospectives, parcours, défis
Agencja Artystyczna Para, Katowice

Imię i nazwisko: Krzysztof Jarosz (Red.)
TransCanadiana, Polish Journal of Canadian Studies / Revue Polonaise d’Études Canadiennes, no 2, « Canada and Its Utopias / Canada et ses utopies »
Para, Katowice

Imię i nazwisko: Aleksandra Grzybowska
La fugueuse et ses avatars dans l’œuvre romanesque de Suzanne Jacob
Wydawnictwo UŚ, Katowice

Imię i nazwisko: Katarzyna Kwapisz-Osadnik
Le verbe français dans un cadre cognitif (Czasownik francuski w ujęciu kognitywnym)
Wydawnictwo UŚ, Katowice

Imię i nazwisko: Joanna Warmuzińska-Rogóż
De Langlois à Tringlot. L’effet-personnage dans les „Chroniques romanesques” de Jean Giono
Wydawnictwo UŚ, Katowice

Imię i nazwisko: Halina Widła
Ćwiczenia z języka francuskiego [eBook na płycie CD]. Dodatek do książki: L’acquisition du français – langue troisième. Problèmes méthodologiques et implications pratiques
Wydawnictwo UŚ, Katowice

Imię i nazwisko: Judyta Niedokos
Le théâtre d’Emile Verhaeren: du dramatique au pictural
Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin

Imię i nazwisko: Janusz Bień
Le verbe pronominal à valeur neutre et passive dans les langues espagnole, française et polonaise
Werset, Lublin

Imię i nazwisko: Katarzyna Wołowska, Witold Wołowski
Mots de liaison en français I (Łączniki w języku francuskim I), seria „Neseserek Romanisty”, nr 1
Wydawnictwo KUL

Imię i nazwisko: Anna Kieliszczyk, Ewa Pilecka (Red.)
La perspective interdisciplinaire des études françaises et francophones
Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Komitet Redakcyjny : Zofia Kolbuszewska, Paweł Matyaszewski (Redaktor Naczelny), Urszula Paprocka-Piotrowska, Alfons Pilorz, Witold Wołowski (Sekretarz).
Roczniki Humanistyczne, Neofilologia,  tom LVII
Towarzystwo Naukowe KUL

Imię i nazwisko: Grażyna Vetulani (Red.)
Panorama des études en linguistique diachronique et synchronique. Mélanges offerts à Józef Sypnicki
Oficyna Wydawnicza LEKSEM