2008

Imię i nazwisko: Tomasz Swoboda, Ewa Wierzbowska, Olga Wrońska (red.)
Autour de Patrick Chamoiseau
FRUG, Sopot

Imię i nazwisko: Alicja Koziej
L’Imaginaire de Saint-John Perse
Wydawnictwo UMCS, Lublin

Imię i nazwisko: Magdalena Mitura
L’écriture vianesque : traduction de la prose
Peter Lang, Bern

Imię i nazwisko : Renata Jarzębowska-Sadkowska (red.)
Le Québec littéraire : lectures plurielles
Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń

Imię i nazwisko: Zuzanna Bułat Silva
Fado – podejście semantyczne. Próba interpretacji słów kluczy
Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław

Imię i nazwisko: Elżbieta Skibińska
Kuchnia tłumacza. Studia o polsko-francuskich relacjach przekładowych
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków

Imię i nazwisko: Bohdan Bogacki (red.)
Interdisciplinary Perpsectives In Foreign Language Teacher Education
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok

Imię i nazwisko:  Agata Sobczyk
L’érotisme des adolescents dans la littérature française du Moyen Âge
Peeters, Leuven

Imię i nazwisko: Anna Dutka-Mańkowska, Ewa Pilecka
Précis de la phonétique du français contemporain
Instytut Romanistyki, Uniwersytet Warszawski

Imię i nazwisko : Joanna Żurowska (red.)
Sur les chemins de l’histoire littéraire, Centre de civilisation française et d’études francophones
Éditions de l’Université de Varsovie, Warszawa

Imię i nazwisko: Monika Malinowska
Sytuacja kobiety w siedemnastowiecznej Francji i Polsce
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Imię i nazwisko: Izabella Zatorska, Maksymilian Wikliński
Voyages = Podróże
Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask

Imię i nazwisko: Jolanta Zając, Agnieszka Czerniakiewicz
Zdaję maturę – zeszyt ucznia 2
Hachette Livre Polska, Warszawa

Imię i nazwisko:  Joanna Cholewa
Image encyclopédique et linguistique du chat et du chien en français et en polonais contemporains
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku

Imię i nazwisko: Leszek Bednarczuk, Wojciech Smoczyński, Maria Wojtyła-Świerzowska (red.)
Językoznawstwo historyczne i typologiczne. W 100-lecie urodzin prof. Tadeusza Milewskiego
Wydawnictwo PAU, Kraków

Imię i nazwisko: Stanisław Karolak
Semantyczna kategoria aspektu
Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa

Imię i nazwisko : Regina Lubas-Bartoszyńska, Ryszard Siwek (red.)
Annales Academiae Pedagogicae Cracoviensis. Studia Romanica III
Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków

Imię i nazwisko: Krystyna Modrzejewska (red.)
L’art de séduire dans la littérature française
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole

Imię i nazwisko: Małgorzata Nowakowska, Denis Apothéloz (red.)
Verbum, T. 30, nos 2-3: Regards croisés sur l’aspect
Presses Universitaires, Nancy

Imię i nazwisko: Jacek Florczak, Mieczysław Gajos (red.)
Językoznawstwo  a  dydaktyka  języków  obcych.  Teoria  i  praktyka
Wyd. Biblioteka, Łódź

Imię i nazwisko: Tomasz Kaczmarek
L’expressionnisme dans le théâtre de Henri-René Lenormand
Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Imię i nazwisko: Witold Konstanty Pietrzak, Anita Staroń (red.)
Manipulation, endoctrinement, mystification. Actes du colloque franco-polonais, 19-21 septembre 2005
„Folia Litteraria Romanica” nr 6, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Imię i nazwisko: Wiesław Banyś (Red.)
Neophilologica XX
Wydawnictwo UŚ

Imię i nazwisko: Krzysztof Jarosz (Red.)
Romanica Silesiana nr 3
Wydawnictwo UŚ

Imię i nazwisko: Aleksandra Chrupała
Les noms composés avec femme en français. Une étude de leur degré de figement en vue d’un traitement automatique.
Agencja artystyczna PARA

Imię i nazwisko: Artur Gałkowski
Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Imię i nazwisko: Agnieszka Konowska
Analyse sémantique des éponymes français
Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask

Imię i nazwisko: Grzegorz Markowski
Perception du lexique spécialisé. Études d’efficacité de différents textes
Wydawnictwo UŚ

Imię i nazwisko: Magdalena Wandzioch (Red.)
Quelques aspects de la réécriture
Wydawnictwo UŚ

Imię i nazwisko: Aleksandra Żłobińska-Nowak
Désambiguïsation des expressions lexicales des opérateurs de l’espace dans le cadre d’une approche orientée objets : les verbes de mouvement monter et sortir et leurs équivalents polonais
Wydawnictwo UŚ

Imię i nazwisko: Wiesław Malinowski, Józef Sypnicki (Red.)
Studia Romanica Posnaniensia XXXV
Wydawnictwo Naukowe UAM

Imię i nazwisko: Jerzy Lis, Teresa Tomaszkiewicz (Red.)
Francophonie et Interculturalité
Oficyna Wydawnicza LEKSEM

Imię i nazwisko: Janusz Bień, Magdalena Sowa, Witold Wołowski (Red.)
Glissades. Mélanges offerts à Alfons Pilorz à l’occasion de son 80ème anniversaire
Wydawnictwo KUL

Imię i nazwisko: Urszula Paprocka-Piotrowska
Conter au risque de tout changer
Towarzystwo Naukowe KUL

Imię i nazwisko: Elżbieta Gajewska, Magdalena Sowa, Sebastian Piotrowski
Korespondencja handlowa po francusku. Poradnik z płytą CD
Wiedza Powszechna

Imię i nazwisko: Katarzyna Wołowska
Le Paradoxe en langue et en discours, coll. „Sémantiques”
L’Harmattan

Komitet Redakcyjny : Zofia Kolbuszewska, Paweł Matyaszewski (Redaktor Naczelny), Urszula Paprocka-Piotrowska, Alfons Pilorz, Witold Wołowski (Sekretarz).
Roczniki Humanistyczne, Neofilologia, tom LVI
Towarzystwo Naukowe KUL

Imię i nazwisko: Christian Balon, Xavier Mignot, Magdalena Sowa (tłum.)
Komunikacja
Wydawnictwo Flair

Imię i nazwisko: Wiesław Malinowski, J. Styczynski
La Pologne et les Polonais dans la littérature française (XIVe-XIXe siècles)
L’Harmattan