Filologie romańskie

Uniwersytet w Białymstoku (Wydział Filologiczny)

Zakład Językoznawstwa Francuskiego, Kolegium Językoznawstwa

Kierownik: dr hab. Joanna Cholewa, prof. UwB

kj.filologia@uwb.edu.pl, tel. 85 745 74 50

Pracownia Literatury Francuskiej i Frankofońskiej, Kolegium
Literaturoznawstwa

Kierownik: dr hab. Agnieszka Włoczewska

kl.filologia@uwb.edu.pl, tel. 85 745 74 54

ul. Liniarskiego 3

15-420 Białystok

Łącznik Plejady: dr hab. Joanna Cholewa


Uniwersytet Gdański (Wydział Filologiczny)

Instytut Filologii Romańskiej

Dyrektor: dr hab. Marek Mosakowski, prof. UG

Wicedyrektor: dr Joanna Drzazgowska

http://fil.ug.edu.pl/wydzial/instytuty_i_katedry/instytut_filologii_romanskiej

filkdb@ug.edu.pl

tel. 58 523 30 39

ul. Wita Stwosza 51

80-308 Gdańsk

Łącznik Plejady: dr hab. Ewa Wierzbowska, prof. UG


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Filologiczny)

Instytut Filologii Romańskiej

Dyrektor: prof. dr hab. Wacław Rapak

Z-ca Dyrektora ds. dydaktyki: dr hab. Anna Klimkiewicz

http://www.ifr.filg.uj.edu.pl/instytut

filologia.romanska@filg.uj.edu.pl

tel. 12 663 44 20

Collegium Paderevianum

al. Mickiewicza 9a

31-120 Kraków

Łącznik Plejady: dr Joanna Górnikiewicz


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Nauk Humanistycznych)

Instytut Językoznawstwa

Katedra Akwizycji i Dydaktyki Języków

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska

https://www.kul.pl/katedra-akwizycji-i-dydaktyki-jezykow,13223.html

Katedra Językoznawstwa Romańskiego

Kierownik Katedry: dr hab. Janusz Bień, prof. KUL

https://www.kul.pl/katedra-jezykoznawstwa-romanskiego,18244.html

Instytut Literaturoznawstwa

Katedra Kultur i Literatur Romańskich

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Paweł Matyaszewski

https://www.kul.pl/katedra-kultur-i-literatur-romanskich,11980.html

Kolegium Romanistyki

Koordynator kierunku Filologia romańska: dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

tel. 81 445 43 45 romanistyka@kul.pl

Łącznik Plejady: dr hab. Edyta Kociubińska, prof. KUL


Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Humanistyczny)

Instytut Językoznawstwa

Katedra Języków Romańskich

Kierownik: dr hab. Sylwia Skuza, prof. UMK

https://www.human.umk.pl/katedra-jezykow-romanskich/

tel. 56 611 37 02

Instytut Literaturoznawstwa

Katedra Literaturoznawcza Filologii Romańskiej

Kierownik: dr hab. Anna Gęsicka, prof. UMK

https://www.human.umk.pl/katedra-literaturoznawcza-filologii-romanskiej/

Tel. 56 611 36 95

Collegium Humanisticum

ul. Bojarskiego 1

87-100 Toruń

Łącznik Plejady: dr Natalia Nielipowicz


Uniwersytet Łódzki (Wydział Filologiczny)

Instytut Romanistyki

Dyrektor: dr hab. Anita Staroń, prof. UŁ

Z-ca Dyrektora: dr Magdalena Koźluk

http://www.romanistyka.uni.lodz.pl

romanistyka@uni.lodz.pl

tel. 42 665 51 50

ul. Pomorska 171/173

90-236 Łódź

Łącznik Plejady: dr hab. Anita Staroń, prof. UŁ


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Neofilologii)

Instytut Filologii Romańskiej

Dyrektor: dr hab. Mirosław Loba, prof. UAM

Z-ca Dyrektora: dr hab. Barbara Łuczak, prof. UAM

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Neofilologii ds. studenckich w Instytucie Filologii Romańskiej: dr hab. Tomasz Klimkowski

http://ifrom.amu.edu.pl

sekrrom@amu.edu.pl

tel. 61 829 3561

al. Niepodległości 4

61-874 Poznań

Łącznik Plejady: dr hab. Agnieszka Kaliska, prof. UAM


Uniwersytet Opolski (Wydział Filologiczny)

Instytut Nauk o Literaturze

Katedra Literatury Francuskiej i Frankofońskiej

Kierownik: dr hab. Anna Ledwina, prof. UO

http://instytutnaukoliteraturze.wfil.uni.opole.pl/katedra-literatur-romanskich/

tel. 77 541 59 24

Instytut Językoznawstwa

Katedra Języka Francuskiego

Kierownik: dr Magdalena Dańko

http://instytutjezykoznawstwa.wfil.uni.opole.pl/katedra-jezyka-francuskiego/

tel. 77 541 60 03

Collegium Maius

pl. Kopernika 11

45-040 Opole

Łącznik Plejady: dr hab. Anna Ledwina, prof. UO


Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Wydział Nauk Humanistycznych)

Instytut Neofilologii

Filologia Romańska

Dyrektor: prof. dr hab. Aurelia Kotkiewicz

Zastępca Dyrektora: dr Małgorzata Niziołek

https://ifr.up.krakow.pl/

filologia.romanska@up.krakow.pl 

tel. 12 662 62 01

ul. Podchorążych 2

30-084 Kraków

Łącznik Plejady: dr Małgorzata Niziołek


Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Filologiczny)

Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa

Katedra Romanistyki

Kierownik: dr hab. Jolanta Rachwalska von Rejchwald, prof. UMCS

https://www.umcs.pl/pl/katedra-romanistyki,17385.htm

tel. 81 537 26 64

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a

20-031 Lublin

Łącznik Plejady: dr hab. Renata Jakubczuk, prof. UMCS


Uniwersytet Szczeciński (Wydział Humanistyczny)

Instytut Literatury i Nowych Mediów

Dyrektor: dr hab. Piotr Krupiński, prof. US

http://lit.usz.edu.pl/ 

Tel. (91) 444-28-94 

Instytut Językoznawstwa

Dyrektor: dr hab. Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska, prof. US  

Strona WWW: http://jez.usz.edu.pl/ 

Tel. (91) 444-27-14 

Al. Piastów 40B, budynek 5  

71-065 Szczecin 

Koordynatorki kierunku filologia romańska: dr hab. Swietłana Niewzorowa, prof. US,

dr Nelli Sołonko

Łącznik Plejady: Dr Wioletta Piegzik


Uniwersytet Śląski (Wydział Humanistyczny)

Instytut Literaturoznawstwa

https://us.edu.pl/instytut/il/o-instytucie/instytut-dawniej-i-dzis/

Zespół badawczy: Badania literatur obcych

Lider: dr hab. Joanna Warmuzińska-Rogóż, prof. UŚ

Dyrektor kierunku Filologia romańska: dr hab. Andrzej Rabsztyn, prof. UŚ

tel. 32 364 0899

ul. Grota-Roweckiego 5

41-205 Sosnowiec

Łącznik Plejady: prof. UŚ Katarzyna Kwapisz-Osadnik


Uniwersytet Warszawski (Wydział Neofilologii)

Instytut Romanistyki

Dyrektor: dr hab. Maciej Smuk

Z-ca Dyrektora ds. naukowych: dr hab. Małgorzata Sokołowicz

Kierownik studiów: dr Małgorzata Molska

http://irom.wn.uw.edu.pl/?page_id=42&lang=pl

tel. 22 55 204 32 (36)

ul. Dobra 55

00-312 Warszawa

Łącznik Plejady: dr Agnieszka Dryjańska


Uniwersytet Wrocławski (Wydział Filologiczny)

Instytut Filologii Romańskiej

Dyrektor: prof. dr hab. Beata Baczyńska

Z-ca Dyrektora ds. programowych i organizacyjnych: dr hab. Natalia Paprocka
Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych: dr Justyna Wesoła
Z-ca Dyrektora ds. nauki i rozwoju: dr Tomasz Wysłobocki
Pełnomocnik dyrektora ds. ewaluacji i dyscyplin: dr hab. Witold Ucherek

http://www.ifr.uni.wroc.pl

ifr@uwr.edu.pl

tel. 71 375 24 33

Pl. Nankiera 4

50-140 Wrocław Łącznik Plejady: dr Monika Grabowska