Publikacje upamiętniające 100-lecie Instytutu Romanistyki na Uniwersytecie Warszawskim

Zapraszamy do lektury publikacji upamiętniającej 100-lecie Instytutu Romanistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Monografia ukazała się w wolnym dostępie:

Tom 1 (studia literaturoznawcze), pod redakcją J. Zbierskiej-Mościckiej i W. Krokera
Tom 2 (studia z zakresu dydaktyki FLE i językoznawstwa), pod redakcją M. Izert, M. Kostro, J. Sujeckiej-Zając i K. Szymankiewicz