XXIV Szkoła Doktorska krajów Wyszehradu – 24-26 września 2020 w Krakowie

Serdecznie zapraszamy Państwa Doktorantów wraz z Opiekunami Naukowymi do udziału w XXIV Szkole Doktorskiej organizowanej przez „Plejadę”, Instytut Filologii Romańskiej UJ oraz Instytut Neofilologii UP, która odbędzie się w dniach 24-26 września 2020 w Krakowie. W załącznikach znajdą Państwo opis tematyki oraz formularz zgłoszeniowy.