XXV Szkoła Doktorska krajów Wyszehradu

Migrations littéraires, linguistiques, didactiques et traductologiques
Brno, 12-14 września 2022

Serdecznie zapraszamy Państwa Doktorantów wraz z Opiekunami Naukowymi do udziału w XXV. Szkole Doktorskiej organizowanej przez Towarzystwo Gallica i Uniwersytet w Brnie. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączniku.