Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 100-lecia urodzin Anny Langfus

W dniach 14-15 października 2021 roku odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 100-lecia urodzin Anny Langfus, organizowana wspólnie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie oraz Uniwersytet w Lille we Francji. Jej celem jest przypomnienie i popularyzacja twórczości laureatki Nagrody Goncourtów z 1962 roku.

Wystąpienia i obrady w języku francuskim transmitowane będą bezpośrednio na Youtubie z siedziby Teatru NN w Lublinie i tłumaczone symultanicznie na język polski na Facebooku (linki dostępne będą na stronie Teatru NN: http://teatrnn.pl). Program wydarzenia w załączeniu. Serdecznie zapraszamy.

Renata Jakubczuk

Sylwia Kucharuk

Załączniki