XXIV Szkoła Doktorska krajów Wyszehradu

organizowana przez Akademickie Towarzystwo Romanistów Polskich « Plejada »

Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie  

23-24 września 2021, online!

Serdecznie zapraszamy Państwa Doktorantów wraz z Opiekunami Naukowymi do udziału w XXIV. Szkole Doktorskiej organizowanej przez „Plejadę”, Instytut Filologii Romańskiej UJ oraz Instytut Neofilologii UP, która odbędzie się w formie zdalnej w dniach 23-24 września 2021. Wykłady, referaty doktorantów oraz szkolenia proponowane w ramach szkoły są otwarte dla wszystkich romanistów. Romaniści niebędący członkami Towarzystwa mogą uzyskać dostęp do wydarzeń wysyłając zgłoszenie na adres email alicja.banczyk@uj.edu.pl