“Mój doktorat w 180 sekund”

Przed nami piąta edycja konkursu “Mój doktorat w 180 sekund” organizowana przez Instytut
Francuski w Polsce we współpracy z Ośrodkiem Kultury Francuskiej i Plejadą –
Akademickim Towarzystwem Romanistów Polskich
Zwycięzcy polskiej selekcji wezmą następnie udział w finale Europy Środkowej, który
odbędzie się 6 czerwca 2024 r. w Pradze pod patronatem Uniwersytetu Loránd Eötvös oraz
we współpracy z Instytutami Francuskimi Austrii, Węgier, Czech, Słowacji i Polski.