Odszedł profesor Leon Zaręba, senior polskich romanistów.

Dyrekcja Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego z wielkim smutkiem przekazuje wiadomość, że piątego maja odszedł od nas profesor Leon Zaręba (1924-2023), wybitny leksykograf, specjalista w zakresie frazeologii i idiomatyki kontrastywnej, współautor Wielkiego słownika polsko-francuskiego oraz Idiomów polsko-francuskich, autor cenionych przez pokolenia romanistów słowników frazeologicznych polsko-francuskich i francusko-polskich. Wieloletni kierownik Katedry Glottodydaktyki w Instytucie Filologii Romańskiej UJ, tłumacz literatury francuskiej. Związany z Uniwersytetem Jagiellońskim od 1945 roku, kiedy w roku pierwszej powojennej inauguracji podejmuje studia w ówczesnym Seminarium Filologii Romańskiej, które później staje się Katedrą Filologii Romańskiej. W Katedrze w roku 1957 rozpoczął pracę jako wykładowca. Na emeryturę przeszedł z końcem ubiegłego wieku. Profesor Zaręba pracował również przez pewien czas na romanistyce w Wyższej Szkole Pedagogicznej, obecnym Uniwersytecie Pedagogicznym, i Wyższej Szkole Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie.

Odszedł, pracując do końca nad kolejnymi tłumaczeniami z języka francuskiego.