Odszedł profesor Józef Kwaterko

wieloletni pracownik Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, wybitny literaturoznawca i specjalista w dziedzinie frankofonii amerykańskiej. Za swoją działalność i osiągnięcia naukowe odznaczony Ordre des Francophones des Amériques i Governor General’s International Award for Canadian Studies.