Szkoła Doktorska 2023

La question du transfert culturel : perspective pluridisciplinaire

Zapraszamy wszystkich chętnych doktorantów do zgłaszania propozycji wystąpień.

Termin składania propozycji upływa z dniem 31 marca 2023.