Walne Zgromadzenie ATRP „Plejada” wybrało nowy Zarząd Główny na kadencję 2020-2022

W dniu 17 października 2020 odbyło się za pośrednictwem aplikacji ZOOM Walne Zgromadzenie członków ATRP „Plejada”, które w głosowaniu tajnym wybrało nowy Zarząd Główny na kadencję 2020-2022. W skład Zarządu weszli:

PRZEWODNICZĄCA: prof. ucz. dr hab. Bernadeta Wojciechowska, UAM

WICEPRZEWODNICZĄCA: prof. ucz. dr hab. Anita Staroń, UŁ

SKARBNIK: dr Agnieszka Dryjańska, UW

SEKRETARZ: dr Monika Grabowska, UWr

CZŁONEK: dr hab. Renata Jakubczuk, UMCS

CZŁONEK: dr hab. Sylwia Kucharuk, UMCS

USTĘPUJĄCA PRZEWODNICZĄCA: prof. dr hab. Jolanta Sujecka-Zając, UW