Wiadomość o publikacji traduktologicznej z udziałem prof. Teresy Tomaszkiewicz

Szanowni Państwo Członkowie ATRP „Plejada”,

Z radością i dumą przekazuję Państwu informację o nadchodzącej publikacji z udziałem p. profesor Teresy Tomaszkiewicz, wieloletniej przewodniczącej i członka Zarządu „Plejada”.

Jestem pewna, że ta wieloautorska monografia, przedstawiająca aspekty teoretyczne, badawcze i formacyjne traduktologii na całym świecie zainteresuje nie tylko specjalistów tłumaczenia. Zachęcam do zapoznania się z dziełem! Dodatkowe informacje znajdą Państwo w załącznikach.

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami!
Bernadeta Wojciechowska

Załączniki