Wiadomość o Walnym Zgromadzeniu „Plejady”

Zarząd Towarzystwa zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków ATRP „Plejada” w sobotę 5/11/2022 o godz. 9.00.  Zgromadzenie odbędzie się online

Uprzejmie Państwa prosimy o zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności obecnego Zarządu (w załączniku).

Żeby usprawnić wybór nowego Zarządu Plejady, prosimy o wypełnienie do dnia 31/10/2022 formularza głosowania indykacyjnego na przewodniczącą/ego oraz członków/członkinie Zarządu Plejady w kadencji 2022-2024. Kandydować może każdy członek/każda członkini Towarzystwa. W kolejnym kroku osoby wyłonione w indykacji poproszone zostaną o wyrażenie zgody na udział w końcowym głosowaniu, które będzie miało miejsce podczas Walnego Zgromadzenia.

UWAGA: kandydatów na członków Zarządu będzie można zgłaszać również bezpośrednio w czasie Walnego Zjazdu w dniu 5/11/2022.