Otwarte seminarium glottodydaktyczne

„Rola i formy uczenia się we współpracy – od pracy w grupach do pracy w zespole”

Organizatorem jest Zakład Dydaktyki Języków Romańskich Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. Jolanta Sujecka-Zając.

Seminarium odbędzie się w poniedziałek, 8 kwietnia 2024 r., w godzinach 16.45 – 18.15 na
platformie zoom.us.

Link do spotkania zostanie przesłany na dzień przed seminarium.

Serdecznie zapraszamy !