II Kongres Akademickiego Towarzystwa Romanistów Polskich Plejada

„LA QUESTION DU SUJET”

(językoznawstwo, literatura, traduktologia, dydaktyka, filozofia, sztuka)

Kongres jest organizowany we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Komisji Edukacji Narodowej
Kraków 22-23 listopada 2024