Sesja naukowa z cyklu INSPIRATIONS

W dniach 26-27 listopada br. odbyła się sesja naukowa z cyklu INSPIRATIONS, współorganizowana przez Wydz. Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Katedrę Modernizmu Europejskiego i Badań Kulturowych i Wydz. Filologiczny Uniwersytetu Wileńskiego, Katedrę Filologii Francuskiej.

Tegoroczna edycja, zorganizowana zdalnie, zatytułowana “La littérature et la carte géographique”, miała na celu ukazanie relacji między literaturą a przestrzenią w szerokim ujęciu. Tytułowa mapa odnosi się zarówno do przestrzeni realnej i precyzyjnie określonej (mapa kraju czy regionu, mapa drogowa, plan miasta), jak i do obszarów wyobrażonych, fantastycznych czy niezbadanych i niematerialnych.

Referaty wygłosili badacze z polskich oraz zagranicznych ośrodków uniwersyteckich (Francji, Litwy, Hiszpanii, Brazylii, Algierii, Kanady, Japonii, Maroka, Rumunii) zajmujący się zagadnieniem przestrzeni i czasu w literaturze, podróży i podróży po śladach, geopoetyką, orientalizmem, zależnościami między językiem narracji a kontekstem kulturowym fabuły, badaniami interdyscyplinarnymi. Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji INSPIRATIONS, której organizację planujemy w Wilnie w 2022 roku.

Załączniki