XXIV Szkoła Doktorska krajów Wyszehradu 23-24 września 2021, online!

Serdecznie zapraszamy Państwa Doktorantów wraz z Opiekunami Naukowymi do udziału w XXIV. Szkole Doktorskiej organizowanej przez „Plejadę”, Instytut Filologii Romańskiej UJ oraz Instytut Neofilologii UP, która odbędzie się w formie zdalnej w dniach 23-24 września 2021. W załącznikach znajdą Państwo opis tematyki oraz link do formularza zgłoszeniowego.

Pour la troisième année consécutive, le Centre de civilisation française et d’études francophones, l’Institut français de Pologne et leurs partenaires, parmi lesquels « Plejada », organisent l’édition Europe Centrale du concours « Ma thèse en 180 secondes ». En trois minutes maximum, les candidats devront présenter leur thèse en français et tenter de convaincre le jury et le public ! Plus d’informations et inscription des candidats : https://okf.uw.edu.pl/fr/ma-these-en-180-secondes/