Pani Profesor Teresa Tomaszkiewicz członkiem RDN

Z wielką radością i dumą pragniemy Państwa poinformować, że Pani Prof. Teresa Tomaszkiewicz, honorowa członkini ATRP „Plejada”, została wybrana do RDN na kolejną kadencję. Jesteśmy niezwykle dumni i szczęśliwi, że nasze środowisko będzie tak wspaniale reprezentowane. To również dzięki Państwa mobilizacji i oddanym głosom – bardzo za nie dziękuję w imieniu Pani Profesor, Zarządu i swoim!

Pani Prof. Teresie Tomaszkiewicz składamy najserdeczniejsze gratulacje i życzenia owocnej pracy w RDN! 

Poniżej list od Nowo Wybranej do Członków naszego Towarzystwa.