Informacja o konferencji jubileuszowej na Uniwersytecie Śląskim