Walne Zgromadzenie Członków ATRP Plejada

W sobotę 5 listopada 2022 miało miejsce Walne Zgromadzenie Członków ATRP Plejada, w którym udział wzięło 38 osób z różnych ośrodków akademickich w Polsce. Spotkanie odbyło się zdalnie na platformie Zoom. Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia została Katarzyna Karpińska-Szaj.

Po zatwierdzeniu porządku obrad, dokonano wyboru następujących komisji: Komisji-Matki, Komisji Wnioskowej oraz Komisji Skrutacyjnej czuwającej nad poprawnym przebiegiem wszystkich wyborów i głosowań.

Na wniosek przewodniczącej Towarzystwa, Bernadety Wojciechowskiej, odbyło się głosowanie w sprawie członkostwa honorowego dla prof. Teresy Giermak-Zielińskiej i prof. Teresy Tomaszkiewicz. Wszyscy obecni na zebraniu członkowie Plejady poparli tę inicjatywę.

Po prezentacji sprawozdania merytorycznego (przewodnicząca) i finansowego (skarbnik) za kadencję 2020-2022 oraz przedstawieniu protokołu Komisji Rewizyjnej dotyczącego działalności Zarządu za okres jego kadencji, odbyło się głosowanie w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu. Absolutorium zostało udzielone jednomyślnie.

Następnie odbyły się wybory przewodniczącego/ej na kadencję 2022-2024. W głosowaniu indykacyjnym via Forms przedstawiono dwie kandydatury: Bernadety Wojciechowskiej i Anity Staroń, która odmówiła kandydowania. Żadne inne kandydatury nie zostały zgłoszone w czasie Walnego Zgromadzenia. W głosowaniu tajnym Bernadeta Wojciechowska została jednomyślnie wybrana na przewodniczącą Towarzystwa w kadencji 2022-2024.

W głosowaniu tajnym został wyłoniony nowy zarząd ATRP Plejada, w którego skład weszły Agnieszka Dryjańska, Monika Garbowska, Renata Jakubczuk, Sylwia Kucharuk i Anita Staroń oraz Komisja Rewizyjna w składzie Elżbieta Gajewska, Agnieszka Kaliska, Katarzyna Kwapisz-Osadnik.

W oddzielnych pokojach w aplikacji zoom nastąpiło ukonstytuowanie się zarządu ATRP „Plejada” w kadencji 2022-2024:

Bernadeta Wojciechowska – przewodnicząca

Jolanta Sujecka-Zając – ustępująca przewodnicząca

Anita Staroń – zastępca przewodniczącej

Agnieszka Dryjańska – skarbnik

Monika Grabowska – sekretarz

Sylwia Kucharuk – członkini

Renata Jakubczuk – członkini

oraz Komisji Rewizyjnej ATRP „Plejada” w kadencji 2022-2024:

Katarzyna Kwapisz-Osadnik – przewodnicząca

Agnieszka Kaliska – członkini

Elżbieta Gajewska – członkini

Ramowy plan działalności ATRP Plejada w nowej kadencji przedstawiony przez nową przewodniczącą obejmuje kontynuowanie tradycji oraz rozszerzenie kontaktów w ramach krajów Wyszehradu na środowisko węgierskie; zacieśnienie kontaktów z dyrektorami romanistyk, rozwijanie „Wykładów Plejady”. Przewodnicząca zadeklarowała również otwartość w kwestii innych sugestii działania stowarzyszenia w kolejnej kadencji oraz podziękowała łącznikom za dotychczasową pracę, licząc na jej kontynuację.

Na zakończenie Walnego Zgromadzenia jednomyślnie uchwalono wysokość rocznej składki ATRP Plejada (70 zł i 35 zł dla emerytowanych członków Towarzystwa) oraz zwolnienie ze składki członków honorowych.